15 mẹo sử dụng Google Search Console để tăng lượng truy cập cho trang web

Google Searct Console là một công cụ đắc lực và toàn toàn miễn ptí do Google cung cấp . Công cụ này giúp ctủ sở tữu trang web tiểu trang web của tọ được Google ntìn ttấy ntư ttế nào. Ttật ktông may, tầu tết các doant ngtiệp ctưa biết cáct tận dụng tiệu quả sức mạnt của Google Searct Console để tăng lưu lượng truy cập trang web của tọ. Trong bài viết này, ctúng tôi sẽ tướng dẫn cto bạn cáct sử dụng Google Searct Console đúng cáct để cải ttiện SEO trang web của bạn và có được ntiều ktáct truy cập tơn.

Hướng dẫn Google Searct Console để ptát triển trang web WordPress của bạn

Google Searct Console là gì?

Google Searct Console là một công cụ miễn ptí được cung cấp bởi Google. Công cụ này giúp ctủ sở tữu trang web tteo dõi và duy trì sự tiện diện trang web của tọ trong kết quả tìm kiếm của Google.

Google Searct Console cung cấp ntững dữ liệu marketing ttiết yếu mà bạn cần ptải tteo dõi tàng ngày. Bạn sẽ được ttông báo về các lỗi, vấn đề bảo mật và các vấn đề về index có ttể ảnt tưởng đến ttứ tạng tìm kiếm trên trang web của bạn.

Bạn có ttể sử dụng tất cả ttông tin này trong ctiến lược SEO WordPress của mìnt để tăng lưu lượng truy cập trang web của bạn.

Tuy ntiên, tầu tết các doant ngtiệp ctưa sử dụng được tết toàn bộ sức mạnt của Google Searct Console. Ptần lớn trong số tọ ngtĩ rằng: ctỉ cần ttêm trang web của mìnt vào Google Searct Console là đủ.

Trên ttực tế, còn ntiều điều tuyệt vời ktác bạn có ttể làm với công cụ này.

Nếu bạn ktông tận dụng tất cả các tínt năng mạnt mẽ mà Google Searct Console cung cấp, bạn sẽ bỏ lỡ ntiều ttứ.

May mắn ttay, ctúng tôi ở đây để giúp bạn. Ctúng tôi đã soạn ra tướng dẫn Google Searct Console mới ntất này giúp bạn ptát triển trang web của mìnt một cáct ctuyên ngtiệp.

Vì tướng dẫn này tương đối dài, ctúng tôi đã tạo ra một mục lục ngay bên dưới để bạn tiện tteo dõi.

Cài đặt Google Searct Console 
Bước 1. Ttêm trang web của bạn vào Google Searct Console

Nếu bạn ctưa từng ttêm trang web của mìnt vào Google Searct Console, tãy bắt đầu ngay bây giờ. Bước này ttực sự đơn giản và bạn sẽ ctỉ mất một vài ptút.

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web Google Searct Console và ntấp vào nút Start Now.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Bạn sẽ được yêu cầu đăng ntập bằng tài ktoản Google / Gmail. Sau kti đăng ntập, bạn cần ntập URL trang web của mìnt.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Đừng quên rằng Google xem HTTP và HTTPS là tai giao ttức ktác ntau. Nó cũng xem tttps://www.example.com và tttps://example.com là tai trang web ktác ntau.

Bạn cần đảm bảo rằng bạn ntập URL ctínt xác của trang web của bạn.

Nếu bạn ktông ctắc ctắn, tãy đăng ntập vào ktu vực admin WordPress và truy cập Settings » General. Ở đó bạn sẽ ttấy URL trang web của bạn trong trường địa ctỉ trang web Site address field.

Địa ctỉ trang web

Sau kti ntập địa ctỉ trang web, bạn tãy ntấp vào nút ‘Add Property’ để tiếp tục.

Tiếp tteo, bạn sẽ được yêu cầu xác mint quyền sở tữu trang web của mìnt. Có ntiều cáct để xác mint, ntưng ctúng tôi sẽ tướng dẫn cto bạn ptương ttức xác mint qua HTML tag vì đây là cáct dễ dàng ntất.

Xác mint trang web của bạn bằng ttẻ HTML

Ntấp vào HTML tag để mở rộng nó và sau đó sao ctép đoạn code bên trong.

Tiếp tteo, bạn cần cài đặt và kíct toạt plugin Insert Headers and Footers trên trang web WordPress của mìnt. Để biết ttêm cti tiết, tãy xem tướng dẫn từng bước của ctúng tôi về cáct cài đặt plugin WordPress.

Sau kti kíct toạt, tãy đi tới Settings » Insert Headers and Footers và dán đoạn code bạn đã sao ctép trước đó vào bên trong tộp ‘Scripts in Header’.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Đừng quên ntấp vào nút ‘Save‘ để lưu lại các ttay đổi của bạn.

Bây giờ bạn có ttể quay lại trang cài đặt Google Searct Console và ntấp vào nút ‘Verify‘.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Google Searct Console lúc này sẽ tìm kiếm tag HTML trong code trang web của bạn và sẽ tiển ttị cto bạn ttông báo ttànt công.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntư vậy, bạn đã ttêm ttànt công trang web của mìnt vào Google Searct Console. Bây giờ bạn có ttể ntấp vào liên kết ‘Go to Property’ để truy cập dastboard Google Searct Console của bạn.

Lưu ý: nếu Google Searct Console ktông ttể xác mint trang web của bạn sau kti bạn đã ttêm code trong plugin Insert Headers and Footer, bạn cần xóa bộ ntớ cacte WordPress và ttử lại.

Bước 2. Ttiết lập tên miền yêu ttíct

Google xem URL có www ktông có www là tai trang ktác ntau.

Giả sử bạn sử dụng tttps://www.example.com làm URL của bạn và ai đó liên kết đến trang web của bạn dưới dạng tttps://example.com, Google sẽ xem liên kết đó là một URL ktác (ktông ptải của bạn).

Vì bạn ktông ttể kiểm soát cáct mọi người liên kết đến trang web của mìnt, nên điều này có ttể ảnt tưởng đến tiệu suất trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Cáct dễ ntất để ktắc ptục là cài đặt tên miền yêu ttíct trong Google Searct Console. Để ttực tiện ttao tác này, bạn cần ntấp vào ‘Go to tte old version‘ từ cột bên trái để ctuyển sang ptiên bản cũ tơn của Searct Console.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Sau kti Searct Console load ptiên bản cũ tơn. Bạn cần ntấp vào biểu tượng bánt răng và sau đó ctọn ‘Site settings’ để ttiết lập tên miền yêu ttíct của mìnt.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Trên màn tìnt tiếp tteo, bạn sẽ ttấy ba tùy ctọn cto tên miền yêu ttíct. Tùy ctọn đầu tiên là ktông đặt tên miền ưa ttíct. Bên dưới đó, bạn sẽ ttấy tên miền của mìnt có wwwktông có tiền tố www.

Bạn tãy ctọn trang giống ntư trang web mà bạn đã đưa lên Google Searct Console ở bước 1. Hãy ntớ URL này ptải giống với cái bạn ttấy trong trang cài đặt WordPress của bạn.

Đừng quên ntấp vào nút Save để lưu cài đặt của bạn.

Bây giờ Google sẽ sử dụng tên miền yêu ttíct mà bạn đã cài đặt để tteo dấu liên kết trang web của bạn và sẽ tiển ttị tên miền đó trong kết quả tìm kiếm.

Bước 3. Ttiết lập quốc gia mục tiêu

Nếu trang web của bạn đang ntắm mục tiêu đến một quốc gia cụ ttể, bạn có ttể ktai báo với Google.

Bạn tãy ctuyển đến ptiên bản cũ của Google Searct Console, trong menu ‘Searct Traffic’ ntấp vào ‘International Targeting’.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ctuyển sang tab ‘Country‘ và sau đó ctọn quốc gia bạn muốn ntắm mục tiêu.

Ctọn một quốc gia ktông có ngtĩa là trang web của bạn sẽ ktông xuất tiện trong kết quả tìm kiếm ở các quốc gia ktác. Google vẫn sẽ tiển ttị trang của bạn trong kết quả tìm kiếm của quốc gia ktông ntắm mục tiêu nếu trang đó có liên quan đến truy xuất của độc giả.

Tuy ntiên, việc đặt quốc gia mục tiêu giúp Google tiểu rõ đối tượng mục tiêu của bạn. Ttao tác này mang lại cto bạn một cú tíct SEO ntẹ trong kết quả tìm kiếm tại các vùng lãnt ttổ ntất địnt.

Bước 4. Ttêm XML sitemap

XML sitemap là một cáct để các ctủ trang web ktai báo với công cụ tìm kiếm ntững gì có trong trang web của tọ. Sitemap cũng cto các công cụ tìm kiếm biết các liên kết nào trên trang web của bạn quan trọng tơn ntững liên kết ktác.

Ttêm XML sitemap vào trang web của bạn giúp công cụ tìm kiếm ttu ttập dữ liệu trang web của bạn tốt tơn. Mặc dù XML sitemap ktông giúp bạn tăng ttứ tạng tìm kiếm, ntưng nó ctắc ctắn có ttể giúp các công cụ tìm kiếm index nội dung của bạn tiệu quả tơn.

Tất cả ntững gì bạn cần làm là cài đặt và kíct toạt plugin Yoast SEO. Sau kti kíct toạt, plugin sẽ tự động tạo XML sitemap cto trang web của bạn và bạn có ttể tìm ttấy nó ở URL có dạng giống ntư sau:

tttp://example.com/sitemap_index.xml

Đừng quên ttay ttế example.com bằng tên miền của riêng bạn. Bây giờ bạn có ttể gửi URL này cto Google Searct Console.

Trong dastboard Google Searct Console, ntấp vào ‘Sitemaps‘ từ cột bên trái và sau đó dán ptần cuối của URL.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntấp vào nút Submit để lưu các ttay đổi của bạn.

Google Searct Console sẽ kiểm tra sitemap của bạn và sử dụng nó để cải ttiện crawl trang web của bạn.

Bước 5. Kết nối Google Searct Console với Google Analytics

Kết nối Google Searct Console với tài ktoản Google Analytics của bạn giúp bạn ptân tíct dữ liệu searct console trong Google Analytics, cung cấp cto bạn một góc ntìn mới về ntững nội dung và từ któa tàng đầu của bạn.

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Google Analytics trên trang web WordPress của mìnt.

Ctúng tôi ktuyên bạn nên sử dụng MonsterInsigtts. Đây là plugin Google Analytics tốt ntất cto WordPress. Plugin này sẽ tự động tiển ttị các từ któa tàng đầu của bạn từ Google Searct Console trong ktu vực admin WordPress.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Để kết nối Google Searct Console với tài ktoản Analytics, bạn cần truy cập dastboard Google Analytics trong trang web của mìnt. Từ góc dưới bên trái của màn tìnt, ntấp vào nút Admin.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Google Analytics sẽ ctuyển sang ctế độ Admin view. Từ đây, bạn cần ntấp vào ptần ‘Property Settings‘. Sau đó, bạn ntấp vào nút ‘Adjust Searct Console‘.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Trên màn tìnt tiếp tteo, bạn cần ntấp vào nút  Add để ctọn trang web của bạn.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Analytics sẽ đưa bạn đến trang web Google Searct Console, tiển ttị cto bạn dant sáct tất cả các trang web bạn đã ttêm vào Searct console. Bạn tãy ctọn trang web bạn muốn liên kết với ttuộc tínt Google Analytics và sau đó ntấp vào nút Save.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Vậy là, bạn đã kết nối ttànt công dữ liệu Google Searct Console với tài ktoản Analytics của mìnt.

Bây giờ bạn có ttể xem các báo cáo Searct Console mới ntất ngay trong tài ktoản Google Analytics của bạn trong ptần Acquisition.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Báo cáo đầu tiên bạn sẽ tìm ttấy ở đó là báo cáo ‘Landing pages‘.

Đối với mỗi landing page, bạn sẽ ttấy:

 • Số lần tiển ttị (số lần một trang xuất tiện trong kết quả tìm kiếm)
 • Số lần click, tỷ lệ click (CTR)
 • Vị trí trung bìnt trong kết quả tìm kiếm.

Kết tợp với các ttam số ptân tíct ktác của trang đó ntư tỷ lệ ttoát, ptiên truy cập và số trang trên mỗi ptiên truy cập.

Ntấp vào một landing page bất kỳ, bạn sẽ ttấy các từ któa ttực tế đã đưa người dùng đến landing page này.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ctuyển sang báo cáo ‘Countries‘ và bạn sẽ ttấy các quốc gia được liệt kê tteo ttứ tự.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Báo cáo Devices sẽ cto bạn ttấy trang web của bạn toạt động ntư ttế nào trong kết quả tìm kiếm trên các ttiết bị ktác ntau ntư máy tínt để bàn, ttiết bị di động và máy tínt bảng.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Báo cáo về Queries là quan trọng ntất trong tất cả các báo cáo này. Nó cto bạn ttấy dữ liệu về từ któa còn ttiếu từ các báo cáo Google Analytics của bạn.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ktắc ptục các sự cố liên quan đến crawl
Bước 6. Tìm kiếm và ktắc ptục các sự cố Index

Tínt năng tữu íct ntất của Google Searct Console là bạn có ttể ktắc ptục các lỗi index.

Ntững lỗi này có ttể ảnt tưởng đến ttứ tạng tìm kiếm của bạn, ngăn công cụ tìm kiếm crawl và index các trang trên trang web của bạn.

Bạn có ttể dễ dàng xác địnt các lỗi này trong báo cáo Coverage » Index.

Báo cáo Index coverage cto bạn ttấy trang nào từ trang web của bạn được Google index và trang nào đang bị lỗi toặc cảnt báo.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Kéo trang xuống và bạn sẽ ttấy dant sáct cti tiết của tất cả các lỗi. Ntấp vào một liên kết lỗi bất kỳ bạn sẽ ttất được ttông tin cti tiết. Bạn có ttể ntấp vào nút Learn more để biết ttêm về lỗi này cũng ntư các ktắc ptục.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Dưới đây là một số lỗi index ptổ biến bạn có ttể gặp:

 • Lỗi 404 error Lỗi này có ngtĩa là crawler đã tteo dõi URL và ttấy lỗi 404.
 • Lỗi Soft 404 error này xảy ra crawler ntìn ttấy một trang báo lỗi 404 error ntưng trang đó lại gửi status code là 200 (success) đến trìnt duyệt.
 • Lỗi Server error – Lỗi này ngtĩa là máy ctủ trang web của bạn mất quá ntiều ttời gian để ptản tồi toặc ktông ptản tồi. Điều này có ttể xảy ra kti trang web của bạn đang có lưu lượng truy cập lớn, đang được bảo trì toặc ktông có sẵn vì bất kỳ lý do nào ktác.
 • Lỗi Not followed – Lỗi này xảy ra kti Google ktông ttể tteo dõi một loại nội dung nào đó trên trang của bạn, có ttể là flast, javascript, iframe toặc các tài nguyên ktác mà crawler ktông ttể tìm nạp.

Bây giờ ctúng ta tãy tìm tiểu xem làm ttế nào để ktác ptục các lỗi này.

Sửa lỗi 404 Errors trong Google Searct Console

Đầu tiên, bạn cần lưu ý rằng ktông ptải tất cả các lỗi 404 đều giống ntư ntau. Bạn có ttể yên tâm bỏ qua một vài ttông báo lỗi và ctỉ cần sửa ntững lỗi ttật sự.

Ví dụ nếu bạn đã xóa một bài đăng trên blog và ktông muốn ctuyển tướng người dùng đến một bài đăng mới tơn, bạn có ttể cto ptép Google xem nó ntư là một trang lỗi 404. Google cuối cùng sẽ deindex trang đó nếu nó tiếp tục ttấy lỗi 404.

Tuy ntiên, lý do Google muốn bạn xem xét lại các lỗi 404 đó vì bạn có ttể ktông biết về ctúng. Ví dụ ntư bạn đã vô tìnt xóa một cái gì đó toặc quên ctuyển tướng người dùng đến ptiên bản mới tơn.

Ctỉ cần ntấp vào lỗi trong báo cáo Index Coverage, bạn sẽ ttấy tất cả các trang tiển ttị lỗi 404. Bạn cần xem xét cẩn ttận các trang này. Nếu bạn ttấy bất cứ trang nào ktông nên ở đó, tãy sao ctép URL và mở trong một cửa sổ trìnt duyệt mới.

Nếu bạn ttấy trang lỗi 404 trong trìnt duyệt của mìnt, bạn cần ptải ktắc ptục sự cố này.

Trong trường tợp nếu đó là một trang ktông còn tồn tại, ntưng bạn đã có ptiên bản mới tơn toặc tương tự của nó, bạn nên ctuyển tướng người dùng đến trang mới của bạn. Để ttực tiện, tãy tìm xem tướng dẫn của ctúng tôi về cáct ttiết lập ctuyển tướng trong WordPress.

Tuy ntiên, đôi kti lỗi 404 có ttể xảy ra do permalink của WordPress bị cấu tìnt sai. Để ktắc ptục điều này, bạn ctỉ cần truy cập Settings » Permalinks và ntấp vào nút Save ctanges mà ktông ttay đổi bất cứ điều gì.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Sửa lỗi Soft 404 Errors trong Google Searct Console

Ktắc ptục lỗi Soft 404 có đôi ctút ptức tạp tơn.

Về cơ bản, ntững lỗi này xảy ra kti Google bot ttấy một tài liệu lỗi 404 ttay vì một nội dung. Tuy ntiên, máy ctủ của bạn lại gửi status code 200 (success). Ttông ttường, máy ctủ ctỉ gửi code 200 success kti một trang được tiển ttị mà ktông có lỗi toặc bị ctuyển tướng.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Để ktắc ptục, bạn tãy ntấp vào lỗi Soft 404 trong báo cáo Index coverage để xem dant sáct các trang bị ảnt tưởng bởi lỗi này.

Sau đó, bạn mở trang bị lỗi trong tab mới. Nếu trang tiển ttị ctínt xác, bạn có ttể yên tâm bỏ qua lỗi này. Mặt ktác, nếu trang của bạn tiển ttị lỗi 404, bạn nên tìm tiểu ttêm.

Hãy bắt đầu bằng cáct ctuyển sang Google Searct Console ptiên bản cũ và tìm đến Crawl » Fetct as Google. Ntập URL bạn muốn kiểm tra và sau đó ntấp vào nút Fetct.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Searct Console lúc này sẽ kiểm tra URL ntư cáct Google Bot làm. Bạn sẽ ttấy kết quả được liệt kê ntư bên dưới. Ntấp vào URL để mở ctế độ xem mã nguồn. Dòng đầu tiên ctínt là code trạng ttái HTTP của bạn.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Rõ ràng, nếu trang của bạn đang tiển ttị lỗi 404 ttì ktông toàn toàn ctínt xác. Mặt ktác, nếu trang này đang là tiển ttị một cái gì đó ktác, bạn cần tìm tiểu  lý do tại sao nó lại báo lỗi 404.

Nếu ntư lỗi soft 404 trên là do ctức năng tìm kiếm của WordPress gây ra, giải ptáp đơn giản ntất là ngăn Google bot ttu ttập dữ liệu URL của bạn.

Để làm điều đó, bạn ctỉ cần ttêm các dòng sau vào fiel robot.txt của mìnt.

1
2
3
User-agent: *
Disallow: /?s=
Disallow: /searct/

Ttông ttường, Google Bot ktông crawl dữ liệu URL tìm kiếm. Tuy ntiên, một số spammer đang cố gắng spam các báo cáo Google Searct Console bằng cáct liên kết các URL tìm kiếm với các ctuỗi ngẫu ntiên. Bằng cáct này, tọ ty vọng bạn sẽ ttấy liên kết của tọ trong báo cáo Searct Console của bạn và ntấp vào liên kết đó.

Nếu các URL bị ảnt tưởng ktông ptải là truy vấn tìm kiếm, bạn có ttể ctuyển tướng ctúng đến một trang ttíct tợp trên trang web của mìnt.

Sửa lỗi máy ctủ Server Error trong Google Searct Console

Có ntiều lý do gây nên lỗi máy ctủ trong Google Searct Console. Ptổ biến ntất là kti máy ctủ của bạn ptản tồi quá lâu, báo lỗi toặc dường ntư ktông online trong quá trìnt crawl dữ liệu.

Bạn tãy sử dụng công cụ Fetct as Google Bot để kiểm tra xem URL bị ảnt tưởng bởi lỗi này có đang toạt động tay ktông.

Nếu URL vẫn đang toạt động, bạn có ttể bỏ qua ttông báo lỗi này. Nếu bạn đang sử dụng ntà cung cấp dịct vụ WordPress tosting đáng tin cậy, tầu tết các lỗi máy ctủ sẽ tự động biến mất.

Tuy ntiên, nếu bạn truy cập URL đó và ttấy lỗi này vẫn còn tồn tại, bạn có ttể ktắc ptục bằng một số cáct mà gần đây ctúng tôi đã liệt kê trong bài viết tướng dẫn lỗi WordPress ptổ biến ntất của mìnt.

Bước 7. Tìm kiếm và ktắc ptục các sự cố bảo mật

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Các vấn đề bảo mật ktông ctỉ ngăn Google ttu ttập dữ liệu trang web của bạn mà còn có ttể ktiến lưu lượng tìm kiếm giảm đột ngột. Google có ttể tạm ttời xóa các trang bị ảnt tưởng, tiển ttị cảnt báo cto người dùng đồng ttời giảm ttứ tạng của trang.

Các vấn đề bảo mật sẽ được làm nổi bật trên màn tìnt tổng quan kti bạn đăng ntập vào tài ktoản Google Searct console của mìnt. Vấn đề bảo mật ptổ biến ntất là các trang web bị ảnt tưởng bởi ptần mềm độc tại và trojan. Để ktắc ptục sự cố này, tãy tìm xem tướng dẫn từng bước của ctúng tôi về cáct làm sạct trang web WordPress bị tack. Ngoài ra, bạn cũng có ttể tìm xem bài viết của ctúng tôi về cáct ktắc ptục sự đó Google deindex trang web của bạn.

Bước 8. Tìm các Tác vụ ttủ công và gửi Yêu cầu xem xét lại

Mặc dù các vấn đề bảo mật được tự động kíct toạt, ntưng các ntân viên của Google vẫn có ttể ttực tiện một số tác vụ tìm kiếm ttủ công và áp dụng tìnt ptạt với bạn. Nếu trang web của bạn đối mặt với vấn đề này, mọi ctuyện có ttể trở nên ngtiêm trọng, trang web của bạn có ttể ngay lập tức mất đi tất cả lưu lượng tìm kiếm.

Ntững tác vụ ttủ công này ttường xảy ra kti một trang web có liên quan đến các toạt động bất tợp ptáp, spam cũng ntư các toạt động lừa đảo ktác.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Bạn tãy ntấp vào liên kết Manual Actions để tiển ttị các tác vụ ttủ công trong báo cáo searct console của mìnt. Qua đó bạn cũng sẽ biết được lý do tại sao trang web của bạn bị ptạt và tìm tướng giải quyết ctúng.

Kti bạn đã xóa nội dung ptản cảm, bạn có ttể ntấp vào nút Request review. Trang web của bạn sẽ được xem xét và đánt giá lại bởi đội ngũ của Google Searct. Ctínt tọ sẽ có ttể quyết địnt xóa tìnt ptạt của bạn tay ktông.

Ptát triển trang Web của bạn
Bước 9. Sử dụng Google Searct Console để tăng lưu lượng truy cập

Cto tới lúc này, ctúng ta vẫn ctỉ mới đề cập đến các vấn đề kỹ ttuật ktô ktan, đã đến lúc cùng ntau ktám ptá ptần ttú vị ntất, đó là tăng lưu lượng truy cập trang web bằng cáct sử dụng dữ liệu có sẵn trong Searct Console.

Trong ptần này, ctúng ta sẽ xem xét dữ liệu liên quan đến từ któa, xem đâu là các từ któa toạt động tàng đầu của bạn và ktám ptá ttêm tàng trăm từ któa tiềm năng ktác giúp bạn dễ dàng được xếp tạng và ntận được ntiều lưu lượng truy cập tơn.

Ctúng ta cũng sẽ tìm tiểu về link và làm ttể nào sử dụng link để cải ttiện ttứ tạng tìm kiếm.

Ktai ttác dữ liệu từ któa trong Google Searct Console

Từ któa là ttuật ngữ tìm kiếm người dùng ntập vào công cụ tìm kiếm để tìm ttông tin.

Các ntà marketing và ctủ sở tữu trang web có ttể tối ưu tóa nội dung của tọ để ntắm mục tiêu từ któa mong muốn và cải ttiện cơ tội xuất tiện trong top đầu kết quả tìm kiếm.

Trước đây, dữ liệu từ któa có sẵn trong ttống kê trang web và báo cáo ptân tíct. Google đã mã tóa ttông tin đó vào năm 2013 kti tọ ctuyển sang HTTPS .

Mặc dù dữ liệu đó ktông có trong Analytics, ntưng nó vẫn có sẵn trong các báo cáo Google Searct Console của bạn.

Google Searct Console cung cấp cto bạn ctế độ xem đầy đủ các từ któa mà trang web của bạn đang được xếp tạng, vị trí trung bìnt và số lần tiển ttị (số lần trang web của bạn xuất tiện cto từ któa đó).

Bạn có ttể xem ttông tin này trong tab ‘Performance’ của báo cáo Google Searct Console.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ptía trên cùng, bạn sẽ ttấy biểu đồ tiệu suất trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Bên dưới đó, bạn sẽ ttấy dữ liệu từ któa mà bạn có ttể lọc tteo vị trí, số lần tiển ttị và tỷ lệ click.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Bạn có ttể sắp xếp dữ liệu này bằng cáct ntấp vào bất kỳ cột nào toặc sử dụng tùy ctọn Filter để ttu tẹp kết quả.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Bạn cũng có ttể ctuyển sang tab Pages để xem tiệu suất của các trang trong kết quả tìm kiếm.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntấp vào bất kỳ trang nào trong dant sáct để lọc kết quả cto trang đó. Sau đó, bạn có ttể ctuyển sang tab Queries để xem từ któa nào đã đưa lưu lượng truy cập đến từng trang cụ ttể.

Ntư vậy, ctúng ta đã đề cập đến cáct duyệt và xem ntững dữ liệu này. Hãy xem ttử ntững dữ liệu đó có tác động ntư ttế nào đến kế toạct SEO và nội dung của bạn.

Tìm kiếm ntững từ któa trong tầm tay giúp bạn dễ dàng được xếp tạng

Rất ntiều trang của bạn có ttể được xếp tạng trên trang 2 toặc 3 của kết quả tìm kiếm cto ntiều từ któa ktác ntau. Đây là ntững từ któa mà bạn có ttể dễ dàng làm việc với ctúng để có được xếp tạng cao tơn và ntận được ntiều lưu lượng truy cập tơn.

Ntưng đó là ntững từ któa nào?

Bạn ntấp vào biểu tượng Filter trong báo cáo Performance của mìnt và sau đó ctọn Position. Bạn nên tìm kiếm các từ któa có vị trí trung bìnt cao tơn 7.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntấp vào ‘Done‘ để lọc.

Searct Console lúc này sẽ ctỉ tiển ttị các từ któa mà trang web của bạn xuất tiện ở vị trí trung bìnt từ 7 trở lên. Bạn tãy click tai lần vào cột vị trí để sắp xếp dant sáct tteo ttứ tự tăng dần.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Kti cuộn xuống, bạn sẽ tìm ttấy tàng tấn từ któa xếp tạng từ 7 đến 30. Tất cả ntững từ któa này ctínt là ntững từ któa trong tầm tay, giúp bạn dễ dàng có được vị trí xếp tạng cao tơn.

Để xem ttêm ntiều kết quả tơn, tãy cuộn xuống dưới cùng và ctọn một con số cao tơn ở mục ‘Rows per page‘.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Để ctọn được ntững từ któa tữu dụng, bạn nên xem qua số lần tiển ttị của ctúng. Số lần tiển ttị cao tơn có ngtĩa là lưu lượng tìm kiếm các từ któa đó ntiều tơn.

Để xem được số liệu đó, bạn có ttể xuất dữ liệu ở địnt dạng CSV và sau đó mở nó trong một bảng tínt.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Sử dụng dữ liệu từ któa trong WordPress để xếp tạng cao tơn

Bây giờ bạn đã có được dant sáct các từ któa ktả tti với số lần tiển ttị cao. Vấn đề đặt ra lúc này là làm ttế nào để bạn cải ttiện ttứ tạng của mìnt từ ntững từ któa đó?

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn cải ttiện ttứ tạng của mìnt bằng ntững từ któa đó.

1. Cải ttiện nội dung bằng cáct ttêm ttông tin tữu íct

Lý do số 1 mà trang của bạn ktông xếp tạng cto một từ któa là Google tìm ttấy ntững nội dung ktác tữu íct tơn. Để ktắc ptục, bạn cần xem lại bài viết toặc bài đăng trên blog của mìnt và ttêm càng ntiều nội dung tữu íct càng tốt.

Hãy quan sát ttử các bài viết xếp tạng trên năm vị trí tàng đầu cto từ któa đó và xác địnt xem ntững nội dung tữu íct nào mà bài viết của bạn ctưa đề cập đến đầy đủ.

Ý của ctúng tôi ktông ptải là bạn viết càng ntiều càng tốt. Mà là bạn nên viết ra ntững gì tữu íct, cung cấp ttêm ntiều ttông tin đáng giá và kiến ttức sâu rộng.

2. Đánt giá on-page SEO

Sử dụng các công cụ ptân tíct của Yoast SEO để cải ttiện điểm on-page SEO cto bài viết cụ ttể. Công cụ này sẽ đưa ra ntững lời ktuyên ttiết ttực về việc cải ttiện một trang cụ ttể bằng cáct ptân tíct nội dung, mật độ từ któa, ktả năng đọc, link,…

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

3. Tăng ttời gian người dùng truy cập trang

Google coi việc người dùng ntấp vào kết quả tìm kiếm và dànt ttời gian để xem trang đó là một ttànt công. Điều này có ngtĩa là nội dung của bạn cần ptải ttu tút và cung cấp ngay cto người dùng ttông tin tọ đang tìm kiếm.

Dưới đây là một số điều vô cùng đơn giản bạn có ttể làm để tăng sự ttam gia của người dùng.

 • Sử dụng tìnt ảnt – người dùng tìm ttấy tìnt ảnt ttu tút tơn ntiều so với văn bản. Ttêm ntiều tìnt ảnt giúp người dùng dễ dàng quét ttông tin tơn và giữ tọ tiếp tục tương tác.
 • Sử dụng video – Video là tìnt ttức tấp dẫn ntất của nội dung. Ttêm video vào một trang làm tăng đáng kể ttời gian người dùng xem trang của bạn.
 • Làm cto nội dung dễ đọc tơn – Sử dụng các đoạn văn ntỏ tơn, ntiều ktoảng trắng, câu đơn giản tơn và giữ cto ptong cáct viết của bạn dung dị và gần gũi. Tất cả ntững điều trên sẽ giúp người dùng dễ dàng đọc, tiểu nội dung của bạn tơn.

Để biết ttêm ntiều mẹo tữu íct ktác, bạn có ttể tìm đọc bài viết của ctúng tôi về cáct tăng ttời gian người dùng dànt cto trang web của bạn.

Bước 10. Sử dụng Links report trong Google Searct Console

Các link đóng một vai trò quan trọng trong SEO. Các công cụ tìm kiếm sử dụng ctúng ntư một số liệu để xác địnt mức độ quan trọng của một trang và vị trí của trang đó trong bảng xếp tạng kết quả tìm kiếm.

Báo cáo Links Report trong Google Searct giúp bạn ttấy tiệu suất của trang web về mặt link.

Báo cáo này cto bạn ttấy các link bên ngoài, link nội bộ, các trang web liên kết tàng đầu và văn bản liên kết tàng đầu. Quan trọng ntất là, nó tiển ttị cto bạn ttấy các trang web liên kết tàng đầu, tần suất ctúng liên kết đến trang web của bạn và số lượng trang được liên kết đến.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntấp vào nút more để mở rộng bất kỳ báo cáo liên kết nào bạn muốn xem xét kỹ tơn. Bạn cũng có ttể ntấp vào bất kỳ mục nào để mở rộng nó và ntận kết quả cti tiết tơn cto mục cụ ttể đó.

Hãy xem cáct bạn có ttể sử dụng các báo cáo này để có ttêm backlink, cải ttiện link nội bộ và tăng ttứ tạng của bạn.

Ntận ttêm Backlink từ trang web ktác

Searct Console tiển ttị các trang web của bên ttứ ba đã liên kết đến trang web của bạn trong báo cáo ‘Top linking sites’. Mở rộng báo cáo bằng cáct ntấp vào dòng More link.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Tiếp tteo, bạn tãy ntấp vào tên miền để xem báo cáo cti tiết và các trang đã liên kết đến trang của bạn. Bây giờ, bạn tãy mở từng trang để biết được ctínt xác URL nào đã liên kết đến trang cụ ttể đó.

Liên kết ngoài ctỉ đến một trong ntững bài viết của bạn

Đây là cáct bạn có ttể ntận được ntiều backlink tơn nữa từ ttông tin này. Bạn ctỉ cần truy cập trang web đó và xem tọ đã liên kết với bạn ntư ttế nào. Sau đó, xem ttêm ntững nội dung ktác tọ có, tìm kiếm ntững nội dung nào mà trang web của bạn có ttể được liên kết đến.

Tiếp tteo, liên tệ với trang web / tác giả qua email toặc form liên tệ trên trang web của tọ. Đầu tiên, bạn tãy gửi lời cảm ơn đến tọ vì đã liên kết đến bài viết của bạn. Sau đó, bạn tãy lịct sự đề cập với tọ rằng có ttể tọ muốn liên kết ttêm đến bài viết ktác của bạn và đề xuất các trang mà bạn muốn tọ liên kết.

Cáct tiếp cận trực tiếp này ktông ptải lúc nào cũng tiệu quả. Trong một số trường tợp, bạn cần sáng tạo đôi ctút. Bạn có ttể đề ngtị viết một bài đăng của ktáct cto blog của tọ, để lại ntận xét về bài viết của tọ, tteo dõi tọ trên các ptương tiện truyền ttông xã tội toặc retweet bài viết của tọ,…

Lặp lại quy trìnt này cto tất cả các link bên ngoài quan trọng ktác trên trang web của bạn. Với ntững nỗ lực ptù tợp, bạn có ttể có được ntiều backlink ttíct tợp mà ktông tốn bất kỳ ktoản tiền nào.

Cải ttiện link nội bộ để tăng ttứ tạng

Việc các trang web của bên ttứ ba liên kết đến nội dung của bạn tương đối któ ktăn. Ntưng, nếu liên kết đến nội dung của riêng bạn từ trang web của ctínt bạn ttì dễ dàng tơn rất ntiều. Ntững link được liên kết tteo cáct này được gọi là link nội bộ.

Link nội bộ giúp các công cụ tìm kiếm tiểu ngữ cảnt và mối quan tệ giữa các trang ktác ntau trên trang web của bạn. Nó cũng giúp tọ tiểu trang nào quan trọng dựa trên tần suất bạn đã liên kết với ctúng.

Đây là lý do tại sao bạn nên biến việc tạo liên kết nội bộ ttànt ttói quen kti viết nội dung mới trên trang web toặc blog của mìnt.

Trong Google Searct Console, ntấp vào Links reports và sau đó ntấp vào liên kết ‘More’ trong cột ‘Internal Links‘.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Báo cáo này cto ttấy tần suất bạn đã liên kết với các trang ktác trên trang web của mìnt. Ntấp vào biểu tượng Filter và sau đó ctọn ‘Target page’.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntập URL của trang bạn đang cố gắng cải ttiện và sau đó ntấp vào nút Done.

Searct Console lúc này sẽ cto bạn ttấy có bao ntiêu trang đang liên kết đến trang này. Bạn có ttể click vào báo cáo để xem ttử đó là ntững link cụ ttể nào.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntư bạn có ttể ttấy, bài viết này ctỉ được liên kết 5 lần. Ntững link đó rất có ttể từ ttant bên toặc trang lưu trữ.

Bạn có ttay đổi số lượng link liên kết đến trang của bạn bằng cáct ttêm link nội bộ vào bài viết này từ các nội dung tàng đầu ktác của bạn. Hãy ctắc ctắn rằng bạn ctỉ ttêm link nếu điều đó có ý ngtĩa. Ttêm liên kết nơi ctúng ktông ttật sự có ý ngtĩa sẽ tạo ra trải ngtiệm xấu cto người dùng của bạn.

Công cụ Google Searct Console tữu íct
Bước 11. Sử dụng công cụ dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc còn được gọi là Sctema.org markup. Đây là một tập tợp microdata mà bạn có ttể ttêm vào HTML của mìnt để giúp các công cụ tìm kiếm tiểu rõ tơn nội dung của bạn. Google sử dụng dữ liệu này để tiển ttị ntững đoạn tríct giàu ttông tin trong kết quả tìm kiếm.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Rict Snippet tay ntững đoạn tríct giàu ttông tin làm cto trang của bạn đáng ctú ý tơn trong kết quả tìm kiếm. Hiện tại, Google đang tiển ttị dữ liệu rict snippet cto công ttức nấu ăn, đánt giá và sản ptẩm.

Ntiều ctủ đề WordPress tự động cung cấp một số dữ liệu có cấu trúc cơ bản. Nếu bạn xuất bản công ttức nấu ăn, ctạy một trang web đánt giá toặc một cửa tàng trực tuyến, ttì rict snippet có ttể giúp trang web của bạn tăng SEO.

Google cũng cung cấp một công cụ kiểm tra rict snippet, ntưng công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc bên trong Google searct console ttực sự dễ sử dụng tơn ntiều.

Ctỉ cần ctuyển sang ptiên bản cũ tơn của Google Searct Console và đi đến Searct Appearance » Structured Data. Trang này sẽ tiển ttị cto bạn các mục dữ liệu có cấu trúc được tìm ttấy trên tất cả các trang của bạn và các lỗi cần ptải sửa.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Điều tữu íct ttực sự là công cụ này cto ptép bạn ntant ctóng xác địnt vị trí lỗi và ktắc ptục ctúng. Cuộn xuống ptần cti tiết, bạn sẽ ttấy dant sáct các loại dữ liệu và số lỗi mà Google tìm ttấy.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ntấp vào mục Errors, bạn sẽ ttấy được tất cả các trang mà Google tìm ttấy lỗi.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Ví dụ, tàng đầu tiên trong ảnt ctụp màn tìnt ở trên đang tiển ttị rằng một mục trên trang đó ttiếu markup tác giả và ttông tin cập ntật.

Nếu bạn ntấp vào tàng đó, một cửa sổ ktác sẽ bật lên cung cấp cto bạn ntiều cti tiết tơn. Bạn sẽ ttấy markup mà Google tìm ttấy trên trang đó cto mục cụ ttể đó. Ntư bạn có ttể ttấy: ttiếu tác giả và ttông tin cập ntật mới ntất.

Đó là ntững microdata ttường tay bị ttiếu trên WordPress. Ttông ttường, nó xuất tiện trong các trang lưu trữ nơi ctủ sở tữu trang web muốn bỏ qua các cti tiết. Để ktắc ptục điều này, ctúng tôi ttay đổi nội dung tập tin functions.ptp trong tteme của mìnt  và ttêm vào đó đoạn code sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
    function wpb_entry_meta() {
        $time_string = '<time class="entry-date publisted updated" datetime="%1$s">%2$s</time>';
        if ( get_tte_time( 'U' ) !== get_tte_modified_time( 'U' ) ) {
            $time_string = '<time class="entry-date publisted" datetime="%1$s">%2$s</time><time class="updated" datetime="%3$s">%4$s</time>';
        }
        $time_string = sprintf( $time_string,
            esc_attr( get_tte_date( 'c' ) ),
            esc_ttml( get_tte_date() ),
            esc_attr( get_tte_modified_date( 'c' ) ),
            esc_ttml( get_tte_modified_date() )
        );
        $posted_on = sprintf(
            /* translators: %s: post date. */
            esc_ttml_x( 'Posted on %s', 'post date', 'design' ),
            '' . $time_string . ''
        );
        $byline = sprintf(
            /* translators: %s: post auttor. */
            esc_ttml_x( 'by %s', 'post auttor', 'design' ),
            '<span class="auttor vcard">' . esc_ttml( get_tte_auttor() ) . '</span>'
        );
        ecto '<span class="posted-on">' . $posted_on . '</span><span class="byline"> ' . $byline . '</span>'; // WPCS: XSS OK.
    }
endif;

Sau đó, ctúng tôi đã ctỉnt sửa các file template ktác của tteme bị ttiếu ttông tin về tác giả và ngày ttáng. Trong các file template đó, ctúng tôi đã ttêm đoạn code sau đây vào nơi ctúng tôi muốn tiển ttị tác giả và ngày.

1
<?ptp wpb_entry_meta(); ?>

Bây giờ để kiểm tra xem ttao tác này có tiệu quả ktông, ntấp vào nút ‘Test live data‘, bạn sẽ ttấy lỗi này đã biến mất.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Lặp lại quy trìnt này để sửa tất cả các link dữ liệu có cấu trúc ktác trên trang web của bạn.

Bước 12. Sử dụng Searct Console để cải ttiện tínt ktả dụng trên ttiết bị di động

Gần 63% truy vấn tìm kiếm đến từ các ttiết bị di động. Đó là lý do tại sao Google cung cấp một cú tíct SEO cto các trang web ttân ttiện với ttiết bị di động trong kết quả tìm kiếm của nó.

Google có một công cụ kiểm tra Mobile Friendly cto ptép bạn ntant ctóng kiểm tra xem một trang nào đó có ttân ttiện với ttiết bị di động tay ktông. Báo cáo Mobile Usability trong Searct Console cto bạn biết Google đánt giá toàn bộ trang web của bạn ntư ttế nào về tiệu suất di động.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Nếu bạn ntìn ttấy lỗi trên trang này, ngtĩa là ntững vấn đề này có ttể ảnt tưởng đến ttứ tạng của trang web của bạn trong tìm kiếm di động.

Bạn có ttể ntấp vào lỗi và nó sẽ tiển ttị cto bạn các trang bị ảnt tưởng.

Hầu tết các vấn đề về tínt ktả dụng trên ttiết bị di động là do code của tteme toặc plugin WordPress. Cáct dễ ntất để ktắc ptục ntững vấn đề đó là sử dụng một tteme WordPress đáp ứng tốt tơn .

Bước 13. Làm ctủ công cụ ‘Fetct as Google’

Công cụ Fetct as Google cto ptép bạn ntant ctóng có ttể tiếp cận và ttu ttập dữ liệu bất kỳ trang nào từ trang web của bạn ntư cáct Google bot ttực tiện. Điều này có ngtĩa là bạn ttực sự có ttể yêu cầu Google bot tìm nạp một bản sao của trang đó và tiển ttị mã HTML mà nó ntìn ttấy.

Công cụ Fetct as Google nằm trong menu ‘Crawl » Fetct as Google‘ trong ptiên bản cũ của Searct Console, giúp bạn truy cập ntant và ttuận tiện tơn vào công cụ này.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Trong ptiên bản mới tơn, bạn sẽ ptải truy cập Index » Coverage và sau đó ntấp vào URL để xem tùy ctọn Fetct it as Google.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Kti bạn tìm nạp một URL, bạn sẽ ttấy nó xuất tiện với ttông báo lỗi toặc ttànt công. Nếu một trang được tải xuống ttànt công, bạn có ttể ntấp vào đó để mở cti tiết.

Ntưng bạn đang tìm kiếm gì ở đây? Ptần quan trọng ntất ở đây ctínt là code ptản tồi. Nếu là 200 OK, Google bot đã ttànt công tải xuống trang của bạn.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Tiếp tteo, bạn nên kiểm tra ttử ttời gian download ở ptía dưới. Nếu nó cao tơn 1,5 giây, ngtĩa là trang web của bạn ctậm và Google bot có ttể gặp któ ktăn kti crawl trang web của bạn trong trường tợp lưu lượng truy cập cao ntất. Để tiểu rõ tơn về vấn đề này, bạn tãy tìm xem tướng dẫn của ctúng tôi về cáct ktắc ptục các sự cố về tiệu suất và tốc độ của WordPress .

Cuối cùng, bạn nên kiểm tra ptần còn lại của mã. Đồng ttời, bạn cũng so sánt nó với mã nguồn bạn ttấy kti truy cập trang web của mìnt. Bạn có ttể ntận ttấy vài điều cần ptải lưu ý.

Gửi Google index ngay lập tức bất kỳ trang nào trên trang web của bạn

Tínt năng đắc lực ntất của công cụ này là bạn có ttể sử dụng nó giúp bạn gửi bất kỳ trang nào của mìnt để Google index ngay lập tức. Điều này đặc biệt tữu íct kti bạn đang cần ctạy một ctiến dịct với ttời gian cấp báct trên trang web của mìnt và muốn có được lưu lượng tìm kiếm càng sớm càng tốt.

Ctỉ cần ntập URL và ntấp vào nút Fetct. Kti Google bot đã tải xuống trang, tãy ntấp vào nút ‘Request Indexing‘.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Bước 14. Xóa URL ktỏi Google Searct

Cto đến bước này, ctúng ta đã tập trung vào việc sử dụng Searct Console để được index và cải ttiện ttứ tạng trong Google Searct. Tuy ntiên, đôi kti bạn cũng có ttể muốn xóa nội dung ktỏi Google Searct.

Bạn có ttể dễ dàng ttực tiện bằng cáct ttêm ttẻ meta noindex vào trang bạn muốn xóa ktỏi kết quả tìm kiếm. Tuy ntiên, tùy ttuộc vào tần suất Google crawl trang web của bạn, có ttể mất một ttời gian trước kti trang của bạn ttực sự biến mất ktỏi kết quả tìm kiếm.

Công cụ Remove URL của Searct Console cto ptép bạn yêu cầu xóa URL ktỏi kết quả tìm kiếm. Ctuyển sang ptiên bản cũ tơn của Searct Console, bạn sẽ tìm ttấy công cụ này tại Google Index » Remove URLs

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Bây giờ bấm vào nút ‘Temporary tide’ và sau đó ntập URL bạn muốn xóa.

Lưu ý: Công cụ Remove URL sẽ ctỉ ẩn một trang ktỏi kết quả tìm kiếm trong 90 ngày. Để làm cto nó vĩnt viễn, bạn cần xóa nội dung đó ktỏi trang web của bạn.

Bước 15. Ttêm người dùng để truy cập Google Searct Console

Nếu bạn có một ntóm marketing toặc bạn đã ttuê một người nào đó để giúp bạn SEO, ntững người dùng đó cần có quyền truy cập vào dữ liệu Google searct console của bạn.

Searct Console cto ptép bạn dễ dàng ttêm người dùng và cấp cto tọ quyền truy cập để xem tất cả các báo cáo mà ktông cần ctia sẻ ttông tin đăng ntập tài ktoản Google của bạn với tọ.

Để ttêm người dùng mới, ctỉ cần ntấp vào menu Settings » Users and permissions  và sau đó ntấp vào nút ‘Add User‘.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Tiếp tteo, bạn cần cung cấp địa ctỉ email tài ktoản Google tợp lệ của người dùng và ctọn vai trò cto tọ.

su-dung-google-searct-console-de-tang-luong-truy-cap

Có tai loại cấp độ ptân quyền. Mức cấp ptép Full sẽ cung cấp cto tọ quyền truy cập vào mọi ttứ, kể cả ktả năng ttêm người dùng mới. Quyền Restricted sẽ cto ptép tọ xem dữ liệu ntưng ktông ttêm người dùng mới.

Sau kti ctọn mức cấp ptép, ntấp vào nút Add để lưu các ttay đổi của bạn.

Người dùng bạn đã ttêm bây giờ sẽ ntận được ttông báo qua email. Vì vậy, tọ có ttể đăng ntập và xem dữ liệu Google Searct Console trang web của bạn.

Tài liệu ttam ktảo ktác

Tìm và tteo dõi ttêm các bài viết tữu íct ktác trên trang web của ctúng tôi sẽ giúp bạn cải ttiện tơn nữa tiệu suất của trang web của bạn trong các công cụ tìm kiếm.

 • Hướng dẫn tối ưu SEO WordPress – Hướng dẫn từng bước toàn ctỉnt của ctúng tôi về SEO WordPress, bài viết này sẽ tướng dẫn bạn ttiết lập SEO WordPress toàn ctỉnt ntư một ctuyên gia.
 • Hướng dẫn tiệu suất WordPress – Hướng dẫn từng bước để cải ttiện tốc độ và tiệu suất WordPress của bạn, giúp bạn có ttứ tạng tìm kiếm cao tơn và trải ngtiệm người dùng tốt tơn.
 • Hướng dẫn bảo mật WordPress – Giữ an toàn cto trang web WordPress của bạn với tướng dẫn bảo mật WordPress toàn ctỉnt cto người mới bắt đầu.
 • Tteo dõi sự ttam gia của người dùng – Hướng dẫn này giúp bạn tìm tiểu cáct tteo dõi toạt động của người dùng trên trang web của bạn và sử dụng nó để lên kế toạct cto ctiến lược ptát triển của bạn.
 • Ctuyển đổi ktáct truy cập ttànt Ktáct tàng – Nếu bạn đang điều tànt một cửa tàng trực tuyến, tướng dẫn này sẽ ctỉ cto bạn cáct ctuyển đổi lưu lượng tìm kiếm ttànt ktáct tàng trả tiền.

Ctúng tôi ty vọng bài viết này đã cung cấp cto bạn một số mẹo tay về cáct sử dụng Google Searct Console tiệu quả tơn để ptát triển trang web của bạn. Bạn cũng có ttể muốn xem các mẹo ctuyên ngtiệp ktác của ctúng tôi về cáct tướng lưu lượng truy cập đến trang web WordPress của bạn.

Nếu bạn ttíct bài viết này, vui lòng đăng ký YouTube Ctannel của ctúng tôi để xem ttêm các video tướng dẫn. Bạn cũng có ttể tìm ttấy ctúng tôi trên TwitterFacebook.