Cách chuyển đổi nhanh giữa các tài khoản người dùng trong WordPress

Bạn có muốn biết cách chuyển đổi nhanh giữa các tài khoản người dùng trong WordPress hay không? Đôi khi bạn cần thử nghiệm các tính năng mới trên website, và bạn cần phải chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản có các vai trò người dùng khác nhau để làm việc đó. Mặc dù bạn có thể đăng xuất và đăng nhập thủ công vào tài khoản mới, nhưng sẽ mất thời gian hơn và không hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi nhanh giữa các tài khoản người dùng trong WordPress.

Tại sao và khi nào bạn cần chuyển đổi tài khoản người dùng?

Theo mặc định, WordPress cho phép bạn có thể thêm nhiều người dùng và tác giả mới vào website của mình. Mỗi người dùng trên website của bạn có một vai trò người dùng (user roles) được quy định riêng, cho phép họ có thể thực hiện các tác vụ khác nhau trên website của bạn.

Bạn cũng có thể cho phép người dùng đăng ký trên website và đặt mặc định vai trò người dùng cho tất cả người dùng mới bằng cách truy cập trang Settings » General.

Là chủ sỡ hữu của website, bạn sẽ tự động được gán vai trò là quản trị viên website. Vai trò quản trị viên này giúp bạn có khả năng kiểm soát toàn bộ website bao gồm khả năng quản lý tất cả các tài khoản người dùng khác.

Trong khi thử nghiệm một số tính năng mới trên website, bạn đôi khi cần phải xem website của mình với vai trò và quyền người dùng khác với tài khoản quản trị viên, đặc biệt là khi bạn đang chạy một website thành viên hoặc một website cửa hàng trực tuyến. Cách chuyển đổi thủ công là cách bạn phải đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình và đăng nhập vào từng tài khoản người dùng và kiểm tra tính năng mà bạn muốn.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi thủ công này sẽ mất rất nhiều thời gian và sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn có thể chuyển sang bất kỳ tài khoản nào nhanh và sau khi kiểm tra hoàn tất thì chuyển lại tài khoản quản trị viên.

Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để xem cách có thể chuyển đổi ngay lập tức giữa các tài khoản người trong trong WordPress mà không cần đăng nhập thủ công.

Video hướng dẫn

Nếu bạn không thích xem video hoặc muốn được hướng dẫn bằng văn bản, hãy tiếp tục đọc bài viết sau.

Sử dụng Plugin để chuyển đổi giữa các tài khoản người dùng ngay lập tức

Trước tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin User Switching. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress .

Sau khi kích hoạt xong, bạn cần truy cập trang Users trong trang quản trị viên WordPress của mình. Trên trang này, bạn sẽ thấy liên kết ‘Switch To‘ bên cạnh các tài khoản người dùng.

Chuyển đổi người dùng chỉ khả dụng cho người dùng có vai trò là quản trị viên. Khi bạn đã chuyển sang tài khoản người dùng mới, bạn có thể kiểm tra website của mình với tư cách là người dùng mà bạn đã đăng nhập.

Khi bạn đã hoàn tất công việc của mình, bạn có thể chuyển về tài khoản quản trị viên của mình bằng cách nhấp vào thông báo được hiển thị trên màn hình.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức giữa các tài khoản người dùng trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn của chúng tôi về cách cho phép khách truy cập website có thể gửi bài đăng trên blog WordPress mà không cần đăng nhập vào website.

Nếu bạn thích bài viết này, thì vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên TwitterFacebook.