Cách dễ dàng để Import và Export các Users WordPress

Bạn có muốn import và export các users từ trang web WordPress này sang một trang khác? Điều này có thể hữu ích khi bạn đang muốn gộp nhiều trang web lại và muốn chuyển tự động tất cả các tài khoản users từ các trang web hiện có. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách giúp bạn có thể dễ dàng import và export các users trong WordPress.

Tại sao hay khi nào bạn cần đến việc Import và Export trên trang WordPress?

Có một số trường hợp cần sử dụng đến việc import và export các users WordPress là:

  • Khi bạn mua một trang web và muốn chuyển các nội dung và lượng người dùng đã có ở một trang web khác vào.
  • Khi bạn muốn gộp hai trang web và đưa nội dung của hai trang vào một trang.
  • Khi bạn muốn import tất cả các users vào một danh sách email hoặc CRM của bạn.

Ở các trang web có nhiều admin hoặc trang web trên WordPress, mỗi thông tin thành viên chứa nhiều dữ liệu hữu ích (như ảnh hồ sơ, thông tin bản thân, liên kết xã hội, và nhiều thông tin khác nữa).

Khi bạn buộc phải yêu cầu họ tạo lại hồ sơ cá nhân, đó chính là sự bất tiện và tạo ra một trải nghiệm người dùng không tốt.

Chúng ta hãy xem làm thế nào bạn có thể dễ dàng import và export các users từ một trang web qua một trang WordPress khác.

Exporting Users trên WordPress

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Import Export WordPress Users. Để biết chi tiết, xem bước của chúng tôi hướng dẫn về cách cài đặt một plugin WordPress.

Sau khi kích hoạt, bạn truy cập Users » User Import Export và di chuyển xuống mục export.

Ở trang này, bạn chọn quyền của người dùng để export từ trang web của bạn, chọn các lĩnh vực mà bạn muốn export các users.

Theo mặc định, tất cả các lĩnh vực được chọn sẽ được export. Nếu bạn không muốn export một mục cụ thể, bạn chỉ cần bỏ chọn nó ở phần cột tích.

Sau khi chọn các cài đặt, bạn bấm vào nút Export. Nó sẽ lưu một tập tin CSV export trong máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng tập tin này để import vào một trang web WordPress.

Importing Users trên WordPress

Bước này cũng sẽ yêu cầu plugin Import Export WordPress Users mà chúng tôi đã sử dụng ở phần phía trên cho việc Export. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt plugin này và kích hoạt trên trang web bạn muốn import các users.

Tiếp theo, bạn truy cập Users » User Import Export và nhấn vào nút Import Users.

Ở trang này, trước tiên bạn nhấn vào nút Browsevà sau đó chọn tập tin CSV bạn muốn import. Sau khi chọn các tập tin CSV, bạn cần nhấp vào nút Upload file and import.

Khi đã xong, bạn sẽ thấy một thông báo thành công với các thông tín chi tiết có bao nhiêu users đã được import, thông báo trạng thái, và biết thêm các chi tiết khác về quá trình này.

Plugin sẽ không chỉ import các users, nó cũng tự động gán cho họ quyền users chính xác và cài đặt các cấu hình khác như cũ.

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn tìm hiểu được cách làm thế nào để dễ dàng import và export các users trên WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn của chúng tôi về cách theo dõi việc tham gia của người dùng trên WordPress.

Nếu bạn thích bài viết này, vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem các video hướng dẫn về WordPress. Bạn cũng có thể tìm chúng tôi trên Twitter Facebook.