Cách Hiển Thị Các Bài Viết Gần Đây Từ Một Danh Mục Cụ Thể Trong Bài Viết

Postsbycats

Bạn có muốn hiển thị các Bài Đăng gần đây từ một Danh Mục cụ thể trên Trang WordPress cuản bạn không? Widget Bài Đăng gần đây mặc định hiển thị các Bài Đăng từ tất cả các Danh Mục và không có tùy chọn để lọc chúng theo danh mục. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng hiển thị các Bài Đăng gần đây từ một Danh Mục cụ thể trong WordPress.

Recentpostsbycat

Lọc Bài Viết Theo Danh Mục Trong WordPress

Nếu bạn chỉ muốn tạo một Trang để hiển thị các Bài Đăng gần đây từ một Danh Mục cụ thể, thì bạn không cần làm điều đó vì Trang WordPress của bạn đã có các Trang riêng dành cho từng danh mục.

Bạn có thể thêm liên kết đến tất cả các Trang Danh Mục của mình bằng cách truy cập Giao diện »Widget và thêm Widget “Danh mục” vào Sidebar. Bạn cũng có thể thêm các Danh mục vào menu điều hướng của bạn.

Mặt khác, nếu bạn muốn hiển thị các Bài Đăng gần đây từ một Danh Mục cụ thể trong Sidebar của mình, thì không có Widget mặc định cho điều đó. Widget Bài Đăng mặc định không cho phép bạn lọc các Bài Đăng theo Danh Mục hoặc Thẻ.

Nhưng rất may mắn là có một cách khác. Hãy cùng xem một cách dễ dàng để hiển thị các Bài Đăng gần đây từ Danh Mục cụ thể trong WordPress.

Video Hướng Dẫn

Nếu bạn không thích xem video hướng dẫn hoặc cần thêm hướng dẫn, hãy tiếp tục theo dõi bài viết này nhé.

Phương Pháp 1. Hiển Thị Bài Viết Gần Đây Từ Một Danh Mục Bằng Cách Sử Dụng Plugin

Phương pháp này dễ dàng hơn và được đề xuất cho hầu hết người dùng.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin  Recent Posts Widget Extended. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress.

Sau khi kích hoạt, bạn cần truy cập Appearance » Widget và thêm Widget ” Bài đăng gần đây mở rộng “vào Sidebar.

Limittocat

Menu Widget sẽ mở rộng để hiển thị các thiết lập của nó. Bạn cần chọn các Danh Mục hoặc một Danh Mục cụ thể mà bạn muốn hiển thị trong tùy chọn “Limit to Category”.

Các Widget đi kèm với rất nhiều tùy chọn mà bạn có thể tùy chỉnh. Bạn có thể hiển thị hình thu nhỏ của Bài Đăng, ngày, ngày tương đối, tóm tắt bài đăng / đoạn trích, v.v.

Đừng quên bấm vào nút lưu để lưu cài đặt Widget của bạn.

Bây giờ bạn có thể truy cập Trang Web của bạn để xem các bài đăng gần đây được hiển thị như thế nào.

Recentpostsbycategory

Hiển Thị Bài Viết Gần Đây Theo Danh Mục Bằng Cách Sử Dụng Shortcode

Widget Bài Viết gần đây cũng cho phép bạn sử dụng Shortcode để hiển thị các bài đăng gần đây ở bất cứ đâu trên Trang web của bạn, bao gồm các Bài Đăng và Trang.

Bạn sẽ cần chỉnh sửa Bài Đăng hoặc Trang nơi bạn muốn hiển thị các Bài Đăng gần đây từ một Danh Mục cụ thể. Trong trình chỉnh sửa Bài Đăng, bạn sẽ cần thêm Shortcode sau:

[rpwe limit="5" excerpt="true" cat="72" ]

Shortcode này hiển thị 5 Bài Viết gần đây từ một Danh Mục cụ thể với đoạn trích Bài Đăng. Bạn sẽ cần thay thế giá trị cat bằng ID của Danh Mục mà bạn muốn hiển thị. Xem Bài Viết của chúng tôi về cách tìm ID danh mục trong WordPress.

Sau khi thêm Shortcode, bạn có thể lưu Bài Đăng hoặc Trang của bạn để xem các thay đổi trong Trang Web WordPress của bạn.

Postsbycatshortcode

Phương Pháp 2. Hiển Thị Các Bài Đăng Gần Đây Từ Danh Mục Cụ Thể Bằng Cách Sử Dụng Đoạn Code

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm Code vào các tệp Theme WordPress của bạn. Nếu bạn chưa bao giờ thực hiện điều này trước đây, thì hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sao chép và dán code vào Trang WordPress.

Bạn sẽ cần thêm code sau vào tệp Theme WordPress của mình, nơi bạn muốn hiển thị các Bài Đăng gần đây từ một Danh Mục cụ thể.

<?php $catquery = new WP_Query( ‘cat=72&posts_per_page=5’ ); ?>

<ul>

<?php while($catquery->have_posts()) : $catquery->the_post(); ?>

<li><a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark”><?php the_title(); ?></a></li>

<?php endwhile;

    wp_reset_postdata();

?>

Dòng đầu tiên của đoạn Code này tạo ra một truy vấn WordPress mới với ID Danh Mục cụ thể. Bạn cần thay thế nó bằng ID Danh Mục mà bạn muốn. Nó sẽ hiển thị tiêu đề bài viết trong một danh sách.

Bạn có thể thay đổi nó để hiển thị nội dung đầy đủ bằng cách thêm đoạn code sau đây:

<?php $catquery = new WP_Query( ‘cat=72&posts_per_page=5’ ); ?>

<ul>

<?php while($catquery->have_posts()) : $catquery->the_post(); ?>

<li><h3><a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark”><?php the_title(); ?></a></h3>

<ul><li><?php the_content(); ?></li>

</ul>

</li>

<?php endwhile; ?>

</ul>

<?php wp_reset_postdata(); ?>

Bạn cũng có thể thay thế the_content bằng the_excerpt để hiển thị các trích đoạn của Bài Đăng thay vì Bài Viết đầy đủ.

Chúng tôi hy vọng bài viết này chỉ cho bạn cách dễ dàng hiển thị các Bài Đăng gần đây từ một Danh Mục cụ thể trong WordPress. Bạn có thể muốn tham khảo thêm Danh Sách các Plugin và các Plugin được người dùng mong muốn nhất của chúng tôi cho WordPress.

Nếu bạn thích bài viết này, thì vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter và Facebook.