Cách Hiển Thị Ngày Cập Nhật Cuối Cùng Của Bài Viết Trong WordPress

Bạn có muốn hiển thị ngày cập nhật mới nhất cho bài viết của bạn không? Một số trang web thường xuyên cập nhật bài viết của họ và họ muốn hiển thị những bài viết đó cho người dùng khi bài viết được cập nhật lần cuối. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong trang WordPress.

Khi Bạn Cần Hiển Thị Ngày Cập Nhật Cuối Cùng Cho Bài Viết Của Mình?

Hầu hết các theme WordPress thường hiển thị ngày mà một bài viết được xuất bản lần cuối. Điều này rất tốt cho hầu hết các blog và các trang web tĩnh.

Tuy nhiên, WordPress cũng được sử dụng bởi các trang web nơi các bài viết cũ được cập nhật thường xuyên (như trang web của chúng tôi chẳng hạn). Ngày và thời gian cập nhật cuối cùng này là thông tin quan trọng cho các ấn phẩm.

Ví dụ phổ biến nhất là các trang web tin tức. Họ thường chỉnh sửa những câu chuyện cũ để hiển thị thêm nội dung hoặc các tiến triển mới của sựu việc, thêm các chỉnh sửa hoặc các tệp media. Nếu họ chỉ chỉnh sửa ngày được công bố, thì người dùng của họ có thể bỏ lỡ những cập nhật đó.

Nhiều blog và trang web phổ biến không hiển thị ngày giờ trên bài viết của họ. Đây là một thực hành không tốt và bạn không bao giờ nên xóa ngày giờ ra khỏi bài viết trên blog của bạn.

Bây giờ, hãy đến với nội dung chính của bài viết và xem cách dễ dàng hiển thị ngày cập nhật mới nhất cho các bài viết của bạn trong WordPress.

Video Hướng Dẫn

Nếu bạn không thích video hướng dẫn hoặc cần thêm hướng dẫn, hãy tiếp tục theo dõi bài viết.

Hiển Thị Ngày Cập Nhật Mới Nhất Cho Các Bài Viết Của WordPress

Hướng dẫn này yêu cầu bạn thêm code vào các file WordPress của mình. Nếu bạn chưa từng thực hiện điều này trước đây, thì chúng tôi khuyên bạn nên xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sao chép code và paste vào trang WordPress của bạn.

Phương Pháp 1: Hiển Thị Ngày Cập Nhật Cuối Cùng Trước Khi Đăng Nội Dung

Bạn sẽ cần thêm code này vào tập tin theme của bạn có tên là functions.php hoặc vào site-specific plugin.

function wpb_last_updated_date( $content ) {
$u_time = get_the_time('U'); 
$u_modified_time = get_the_modified_time('U'); 
if ($u_modified_time >= $u_time + 86400) { 
$updated_date = get_the_modified_time('F jS, Y');
$updated_time = get_the_modified_time('h:i a'); 
$custom_content .= '<p class="last-updated">Last updated on '. $updated_date . ' at '. $updated_time .'</p>'; 
} 
 
  $custom_content .= $content;
  return $custom_content;
}
add_filter( 'the_content', 'wpb_last_updated_date' );

Đoạn code sẽ này kiểm tra xem ngày đăng bài xuất bản và ngày sửa đổi cuối cùng có khác nhau không. Nếu có, thì nó sẽ hiển thị ngày sửa đổi cuối cùng trước khi bạn bài viết.

Bạn có thể thêm một đoạn CSS tùy chỉnh để tạo kiểu dáng cho đoạn ngày giờ cập nhật gần nhất. Đây là một đoạn CSS đơn giản mà bạn có thể dựa vào và bắt đầu thay đổi style của đoạn ngày giờ đó:

.last-updated {
  font-size: small;
  text-transform: uppercase;
  background-color: #fffdd4;
}

Và trang web demo của chúng ta sẽ trông như thế này:

Phương Pháp 2: Thêm Ngày Cập Nhật Mới Nhất Trong Theme Templates.

Phương pháp này sẽ yêu cầu bạn chỉnh sửa các tệp ThemeWordPress cụ thể. Nhiều ThemeWordPress hiện sử dụng các template tags của riêng họ nhằm xác định cách các theme này hiển thị post meta data như ngày và giờ.

Một số theme cũng sử dụng content templates hay template parts để hiển thị bài viết.

Một số theme đơn giản hơn sẽ sử dụng single.php, archive.php và các files template khác để hiển thị nội dung và thông tin meta.

Bạn sẽ phải tìm kiếm đoạn code chịu trách nhiệm hiển thị ngày và giờ. Sau đó, bạn có thể thay thế đoạn code đó bằng đoạn code sau hoặc thêm đoạn code này ngay sau đoạn code ngày và giờ có sẵn trong theme của bạn.

$u_time = get_the_time('U'); 
$u_modified_time = get_the_modified_time('U'); 
if ($u_modified_time &gt;= $u_time + 86400) { 
echo "<p>Last modified on "; 
the_modified_time('F jS, Y'); 
echo " at "; 
the_modified_time(); 
echo "</p> "; }

Và trang web demo của chúng ta sẽ trông như thế này:

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết của bạn trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn tham khảo thêm danh sách các phím tắt WordPress giúp tiết kiệm thời gian và sẽ rất hữu ích cho bạn.

Nếu bạn thích bài viết này, thì vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên Twitter Facebook.