Cách hiển thị tên tác giả cho bài viết của khách bằng trường tùy chỉnh trong WordPress

Trên trang blog của bạn có các bài đăng của khách (Guest Posts) hay không? Bạn hiển thị thông tin của họ như thế nào?

Chúng tôi đã thấy nhiều trang web bổ xung thêm một hộp hiển thị thông tin tác giả ở bên trên hoặc bên dưới bài viết. Dù vậy, bài viết đó vẫn hiển thị tên tác giả theo tên của chủ sở hữu trang blog. Một số blogger phải tạo bộ hồ sơ tác giả mới cho các tác giả khách của họ để có thể hiển thị đúng tên. Nhưng, chúng tôi cho rằng việc tạo thêm hồ sơ người dùng là không cần thiết khi khách của bạn chỉ viết một bài đăng duy nhất.

Thủ thuật mà chúng tôi chia sẻ ở đây cho phép bạn hiển thị tên tác giả của khách bằng cách nhập một trường tùy chỉnh (custom field) trong bài đăng của bạn.

Bạn hãy mở của file functions.php và dán đoạn code dưới đây:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
add_filter( 'the_author', 'guest_author_name' );
add_filter( 'get_the_author_display_name', 'guest_author_name' );
function guest_author_name( $name ) {
global $post;
$author = get_post_meta( $post->ID, 'guest-author', true );
if ( $author )
$name = $author;
return $name;
}

Bây giờ, mỗi khi bạn đăng một bài đăng của khách, bạn chỉ cần thêm một trường tùy chỉnh có tên là guest-author và tên tác giả hiển thị trên bài đăng sẽ là tên mà bạn nhập trong trường tùy chỉnh này.

Thí dụ:

Nếu bạn thích bài viết này, vui lòng đăng ký YouTube Channel của chúng tôi để xem thêm các video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên TwitterFacebook.