Cách khắc phục lỗi 413 Request entity too large trong WordPress

Bạn có thấy dòng thông báo lỗi 413 Request entity too large trong WordPress không? Câu thông báo này cho thấy rằng file mà bạn đang cố tải lên quá lớn, thường xảy ra khi bạn đang cố tải lên một theme hoặc file plugin trong WordPress. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách dễ dàng sửa lỗi 413 Request Entity Too large trong WordPress.

Nguyên nhân của lỗi 413 Request entity too large?

Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố tải lên một file vượt quá giới hạn tải lên file tối đa trên trang web WordPress của bạn.

Máy chủ web của bạn sẽ không tải lên được file và bạn sẽ thấy trang hiển thị dòng thông báo lỗi  413 Request entity too large.

Thông thường, hầu hết các công ty hosting WordPress đều đã cấu hình máy chủ của họ sao cho người dùng WordPress có thể dễ dàng tải lên những file hình ảnh và media có kích thước lớn.

Tuy nhiên, đôi khi cấu hình này vẫn không đủ để tải lên các file theme hoặc plugin quá lớn.

Nó cũng sẽ ngăn bạn tải lên các file lớn trong thư viện phương tiện. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy một thông báo khác, trong đó nêu rõ rằng kích thước file đã vượt quá giới hạn tối đa được phép.

Quay trở lại chủ đề bài viết này, chúng ta hãy xem cách khắc phục lỗi 413 request entity too large trong WordPress.

Khắc phục lỗi 413 request entity too large trong WordPress

Có nhiều cách để sửa lỗi 413 request entity too large trong WordPress. Chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các phương pháp này để bạn có thể chọn lựa phương pháp phù hợp nhất với mình.

Phương pháp 1. Tăng giới hạn kích thước file tải lên qua file Functions

Bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào của tập tin functions.php của theme hoặc một plugin dành riêng cho trang

1
2
3
@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Bạn có thể tăng các giá trị upload_max_size và post_max_size sao cho lớn hơn kích thước file bạn đang cố tải lên. Bạn cũng cần tăng max_execut_time đến thời gian bạn nghĩ rằng sẽ cần để tải file. Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể tăng thời gian lên gấp đôi.

Phương pháp 2. Tăng giới hạn kích thước file tải lên qua file .htacces

Đối với phương pháp này, bạn sẽ cần chỉnh sửa file .htaccess và thêm đoạn mã sau vào phần cuối:

1
2
3
4
php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Để tìm hiểu thêm về cách tăng giới hạn kích thước tải lên file, hãy xem thêm hướng dẫn của chúng tôi về cách tăng kích thước tải lên file tối đa trong WordPress.

Phương pháp 3. Tải lên file thủ công qua FTP

Nếu lỗi 413 chỉ xảy ra khi bạn đang tải lên một file cụ thể, bạn có thể thử tải lên file đó theo cách thủ công qua FTP .

Nếu bạn đang cố tải lên một theme WordPress, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách cài đặt một theme WordPress và chuyển đến phần ‘Cài đặt theme WordPress bằng FTP’.

Nếu bạn đang cố tải lên một plugin, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress và chuyển sang ‘Cài đặt thủ công plugin WordPress FTP’.

Đối với các file khác, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tải lên các file WordPress theo cách thủ công bằng FTP .

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách sửa lỗi 413 request entity too large trong WordPress. Bạn có thể xem thêm danh sách các lỗi phổ biến nhất của WordPress và cách khắc phục chúng.

Nếu bạn thích bài viết này, vui lòng đăng ký YouTube Channel của chúng tôi để xem thêm các video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên TwitterFacebook.