Cách khắc phục lỗi Connection Timed Out

Connection Timed Out là lỗi thời gian kết nối quá hạn. Lỗi  xuất hiện khi website wordpress của bạn đang cố gắng xử lý nhiều hơn khả năng máy chủ đang chứa website của bạn có thể chịu tải. Nó đặc biệt phổ biến trên các Share Hosting có ram hạn chế. Dưới đây là một số cách khắc phục bạn có thể thử.

  • Hủy kích hoạt hết tất cả các plugin bạn đang cài. Nếu việc này giúp cho website của bạn tải lại được thì hãy lần lượt kích hoạt lại từng plugin để xác định cái nào gây ra sự cố.
  • Chuyển sang theme mặc định của wordpress, điều này sẽ giúp bạn loại trừ các vấn đề lỗi phát sinh từ theme.
  • Tăng giới hạn memory limit trong file wp-config.php . Nếu bạn đang sử dụng share hosting, bạn cần phải liên hệ nhà cung cấp để hỗ trợ xử lý vấn đề này. 
  • Tăng maximum execution time trong file php.ini . Đây không phải là file nằm trong core của wordpress mà nằm trong hosting. Vì vậy nếu bạn không chắc chắn thì hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hosting để họ hỗ trợ.