Cách loại trừ các trang (page) khỏi kết quả tìm kiếm WordPress

Theo mặc định, tính năng tìm kiếm WordPress sẽ hiển thị tất cả các post và các page đã được xuất bản trong kết quả tìm kiếm. Thông thường, khi người dùng đang tìm kiếm gì đó trong website, rất có thể đó là một bài viết chứ không phải là một page. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách điều chỉnh để tìm kiếm của bạn phù hợp hơn và ít bị nhiễu loạn hơn. Phương án gợi ý là dùng cách loại trừ các trang (page) khỏi kết quả tìm kiếm WordPress.

Hướng dẫn cách loại trừ các trang (page) khỏi kết quả tìm kiếm WordPress

Trước tiên, bạn thêm đoạn mã sau vào tập tin functions.php của theme đang dùng hoặc một site-specific plugin .

//Exclude pages from WordPress Search
if (!is_admin()) {
function wpb_search_filter($query) {
if ($query->is_search) {
$query->set('post_type', 'post');
}
return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','wpb_search_filter');
}

Giải thích: Bạn cần kiểm tra đoạn mã này xem truy vấn tìm kiếm có phải bắt nguồn từ trang admin WordPress hay không. Nếu không, nó sẽ tìm kiếm các trong các post bằng tham số post_type.

Bạn cũng có thể làm ngược lại bằng cách đặt post_type thành ‘page‘, khi đó bạn sẽ được trả lại kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm các page.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm được cách loại trừ các trang (page) khỏi kết quả tìm kiếm WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem danh sách các plugin tìm kiếm WordPress tốt nhất của chúng tôi để cải thiện chức năng tìm kiếm trên trang web của mình.

Nếu bạn thích bài viết này, vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter và Facebook.