Cách tạo mạng nội bộ cho doanh nghiệp nhỏ bằng WordPress dễ dàng

Bạn có muốn tạo một mạng nội bộ WordPress cho tổ chức của mình không? WordPress là một nền tảng mạnh mẽ với vô số tùy chọn linh hoạt khiến nó trở nên hoàn hảo để sử dụng làm mạng nội bộ của công ty bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo một nội bộ WordPress cho tổ chức của bạn trong khi vẫn giữ tính riêng tư và bảo mật.

Intranet hoặc Extranet là gì? Tại sao nên sử dụng WordPress làm nền tảng mạng nội bộ của bạn?

Intranet hoặc Extranet là một nền tảng truyền thông được sử dụng bởi một tổ chức để liên lạc, chia sẻ tập tin, thông báo và các hoạt động tổ chức khác.

WordPress là một nền tảng tuyệt vời để xây dựng tổ chức của bạn, mạng nội bộ hoặc extranet. Nó rất dễ bảo trì, mã nguồn mở, và cho phép bạn truy cập vào hàng nghìn Plugin WordPress để thêm các tính năng mới khi cần thiết.

Mạng nội bộ chạy trên một mạng riêng của tổ chức. Thông thường, một hệ thống CNTT văn phòng được kết nối thông qua bộ điều hợp mạng cáp hoặc không dây. Một máy tính trên mạng có thể được sử dụng làm máy chủ web và lưu trữ trang web WordPress.

Làm theo chỉ dẫn trong hướng dẫn của chúng tôi về cách cài đặt WordPress trên mạng Windows bằng WAMP hoặc cài đặt WordPress trên máy tính Mac bằng MAMP để khởi động mạng nội bộ WordPress của bạn.

Mặt khác, extranet là một nền tảng mạng nội bộ có thể truy cập vào một mạng lớn hơn hoặc internet công cộng. Nói một cách dễ hiểu, đây có thể là một trang web có thể truy cập công khai nhưng chỉ giới hạn cho người dùng được ủy quyền.

Nó đặc biệt hữu ích nếu tổ chức của bạn được phân phối trên các vị trí địa lý khác nhau.

Để tạo extranet WordPress của bạn, bạn sẽ cần một tài khoản hosting WordPress và một tên miền (name domain) . Sau đó, bạn có thể cài đặt WordPress và sau đó thiết lập nó để được sử dụng làm mạng nội bộ của tổ chức của bạn.

Khi bạn đã cài đặt WordPress làm mạng nội bộ của mình, bước tiếp theo là chuyển đổi nó thành một trung tâm truyền thông cho tổ chức của bạn.

Để làm điều đó, bạn sẽ sử dụng một số plugin WordPress. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy các thiết lập cơ bản, đó sẽ là nền tảng để mạng nội bộ WordPress của bạn phát triển và đáp ứng các mục tiêu của tổ chức của bạn.

Thiết lập BuddyPress làm Hub Intranet WordPress của bạn

BuddyPress là một sister project của WordPress. Nó chuyển đổi trang web WordPress của bạn thành một mạng xã hội. Dưới đây là một số điều mà mạng nội bộ do BuddyPress cung cấp có thể thực hiện:

 • Bạn sẽ có thể mời người dùng đăng ký trên mạng nội bộ của công ty
 • Người dùng sẽ có thể tạo nhiều hồ sơ người dùng
 • Luồng hoạt động cho phép người dùng theo dõi các cập nhật mới nhất như Twitter hoặc Facebook
 • Bạn sẽ có thể tạo các nhóm người dùng để sắp xếp người dùng thành các bộ phận hoặc nhóm
 • Người dùng có thể theo dõi nhau như những người bạn
 • Người dùng có thể gửi tin nhắn riêng tư cho nhau
 • Bạn có thể thêm các tính năng mới bằng cách thêm các plugin của bên thứ ba
 • Bạn có thể có nhiều tùy chọn thiết kế với các chủ đề WordPress cho BuddyPress

Để bắt đầu, trước tiên bạn sẽ cần cài đặt và kích hoạt plugin BuddyPress. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress.

Sau khi kích hoạt, hãy đi tới Setting » BuddyPress để định cấu hình cài đặt plugin.

Để biết hướng dẫn từng bước đầy đủ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách biến WordPress thành mạng xã hội với BuddyPress.

Bảo mật mạng nội bộ WordPress của bạn với mạng nội bộ All-in-One

Nếu bạn đang chạy mạng nội bộ WordPress trên local server, bạn có thể bảo mật nó bằng cách giới hạn quyền truy cập vào IP nội bộ trong tệp .htaccess của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy Extranet, thì người dùng của bạn có thể đang truy cập mạng nội bộ từ các mạng và địa chỉ IP khác nhau.

Để đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập vào mạng nội bộ của công ty bạn, bạn cần đặt extranet của mình ở chế độ riêng tư và chỉ có thể truy cập đối với người dùng đã đăng ký.

Để làm được điều đó, bạn sẽ cần cài đặt và kích hoạt plugin Intranet All-in-One. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress.

Sau khi kích hoạt, hãy truy cập Settings » All-in-One Intranet để định cấu hình cài đặt plugin.

Trước tiên, bạn cần kiểm tra hộp bên cạnh, tuỳ chọn ‘Force site to be entirely private‘. Điều này sẽ làm cho tất cả các trang trên trang web WordPress của bạn hoàn toàn bảo mật.

Điều duy nhất plugin này sẽ không riêng tư là các tệp trong thư mục tải lên của bạn. Đừng lo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bảo mật nó sau trong bài viết này.

Cuối cùng, bạn có thể tự động đăng xuất người dùng không hoạt động sau một số phút nhất định.

Đừng quên bấm vào nút save changes để lưu trữ cài đặt của bạn.

Bảo mật phương tiện tải lên trên mạng nội bộ WordPress của bạn

Làm cho trang web của bạn hoàn toàn riêng tư mà không làm ảnh hưởng đến các tập tin truyền thông. Nếu ai đó biết URL chính xác của tệp, sau đó họ có thể truy cập nó mà không có bất kỳ hạn chế.

Hãy thay đổi điều đó.

Để bảo mật tốt hơn, chúng tôi sẽ chuyển hướng tất cả các yêu cầu được gửi đến thư mục tải lên đến một tập lệnh PHP đơn giản.

Tập lệnh php này sẽ kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập chưa. Nếu có, thì nó sẽ cho phép truy cập tập tin. Nếu không, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập.

Trước tiên, bạn cần tạo một tệp mới trên máy tính của mình bằng trình chỉnh sửa văn bản đơn giản như Notepad. Sau đó, bạn cần sao chép và dán mã sau đây và lưu tệp dưới dạng download-file.php trên máy tính của bạn.

<?php
require_once('wp-load.php');
 
is_user_logged_in() || auth_redirect();
 
list($basedir) = array_values(array_intersect_key(wp_upload_dir(), array('basedir' => 1)))+array(NULL);
 
$file = rtrim($basedir,'/').'/'.str_replace('..', '', isset($_GET[ 'file' ])?$_GET[ 'file' ]:'');
if (!$basedir || !is_file($file)) {
  status_header(404);
  die('404 — File not found.');
}
 
$mime = wp_check_filetype($file);
if( false === $mime[ 'type' ] && function_exists( 'mime_content_type' ) )
  $mime[ 'type' ] = mime_content_type( $file );
 
if( $mime[ 'type' ] )
  $mimetype = $mime[ 'type' ];
else
  $mimetype = 'image/' . substr( $file, strrpos( $file, '.' ) + 1 );
 
header( 'Content-Type: ' . $mimetype ); // always send this
if ( false === strpos( $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'], 'Microsoft-IIS' ) )
  header( 'Content-Length: ' . filesize( $file ) );
 
$last_modified = gmdate( 'D, d M Y H:i:s', filemtime( $file ) );
$etag = '"' . md5( $last_modified ) . '"';
header( "Last-Modified: $last_modified GMT" );
header( 'ETag: ' . $etag );
header( 'Expires: ' . gmdate( 'D, d M Y H:i:s', time() + 100000000 ) . ' GMT' );
 
// Support for Conditional GET
$client_etag = isset( $_SERVER['HTTP_IF_NONE_MATCH'] ) ? stripslashes( $_SERVER['HTTP_IF_NONE_MATCH'] ) : false;
 
if( ! isset( $_SERVER['HTTP_IF_MODIFIED_SINCE'] ) )
  $_SERVER['HTTP_IF_MODIFIED_SINCE'] = false;
 
$client_last_modified = trim( $_SERVER['HTTP_IF_MODIFIED_SINCE'] );
// If string is empty, return 0. If not, attempt to parse into a timestamp
$client_modified_timestamp = $client_last_modified ? strtotime( $client_last_modified ) : 0;
 
// Make a timestamp for our most recent modification...
$modified_timestamp = strtotime($last_modified);
 
if ( ( $client_last_modified && $client_etag )
  ? ( ( $client_modified_timestamp >= $modified_timestamp) && ( $client_etag == $etag ) )
  : ( ( $client_modified_timestamp >= $modified_timestamp) || ( $client_etag == $etag ) )
  ) {
  status_header( 304 );
  exit;
}
 
readfile( $file );

Bây giờ kết nối với trang web của bạn bằng cách sử dụng phần mềm FTP client. Sau khi kết nối, tải lên tệp bạn vừa tạo vào  /wp-contents/uploads/ thư mục trên trang web của bạn.

Tiếp theo, bạn cần chỉnh sửa tệp .htaccess trong thư mục gốc của trang web của bạn. Thêm mã sau vào cuối tệp .htaccess của bạn:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s
RewriteRule ^wp-content/uploads/(.*)$ download-file.php?file=$1 [QSA,L]

Đừng quên lưu các thay đổi của bạn và tải tệp trở lại trang web của bạn.

Bây giờ tất cả các yêu cầu của người dùng đến thư mục phương tiện của bạn sẽ được gửi đến một tập lệnh proxy để kiểm tra xác thực và chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

4. Thêm biểu mẫu vào mạng nội bộ WordPress của bạn với WPForms

Mục tiêu chính của mạng nội bộ công ty là giao tiếp. BuddyPress thực hiện công việc tuyệt vời với các luồng hoạt động, bình luận và nhắn tin riêng tư. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ cần thu thập thông tin riêng tư trong một cuộc thăm dò hoặc khảo sát. Bạn cũng cần sắp xếp và lưu trữ thông tin đó để sử dụng sau.

Đây là nơi WPForms xuất hiện. Nó là trình tạo mẫu WordPress tốt nhất trên thị trường.

Không chỉ cho phép bạn dễ dàng tạo các mẫu forms đẹp, nó cũng lưu các phản hồi của người dùng trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể xuất các phản hồi cho bất kỳ biểu mẫu nào vào tệp CSV.

Điều này cho phép bạn tổng hơp các phản hồi biểu mẫu trong bảng tính, in chúng và chia sẻ giữa các đồng nghiệp của bạn.

Mở rộng mạng nội bộ WordPress của bạn

Bây giờ bạn nên có một mạng nội bộ có khả năng hoàn hảo cho tổ chức của bạn. Tuy nhiên, khi bạn kiểm tra nền tảng hoặc mở nó cho người dùng, bạn có thể muốn thêm các tính năng mới hoặc làm cho nó an toàn hơn.

Có rất nhiều plugin WordPress có thể giúp bạn làm điều đó. Dưới đây là một số công cụ mà bạn có thể muốn thêm ngay lập tức.

 • Sucuri – Để cải thiện bảo mật WordPress bằng cách bảo mật nó khỏi sự truy cập trái phép và các cuộc tấn công DDoS độc hại.
 • Envira Gallery – Để tạo ra các thư viện ảnh đẹp.
 • Google Drive Embedder – Dễ dàng nhúng các tài liệu Google Drive ở bất cứ đâu trong mạng nội bộ WordPress của bạn.

Đó là tất cả cho đến bây giờ.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tạo một mạng nội bộ WordPress cho tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể muốn xem danh sách các tiện ích WordPress hữu ích nhất cho trang web của bạn.

Nếu bạn thích bài viết này, thì vui lòng đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter và Facebook.