Cách thêm nút share chính thức của LinkedIn vào trong website WordPress

Bạn có muốn thêm nút share chính thức của LinkedIn  vào trong website WordPress của bạn hay không? Có nhiều plugin tích hợp mạng xã hội cho phép bạn thêm các nút share này vào website của mình. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng đều không sử dụng nút share chính thức của Linkedln. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm nút share chính thức của LinkedIn vào trong website WordPress.

Thêm nút share chính thức của LinkedIn vào trong websites WordPress

Khi làm theo các hướng dẫn trong bài viết này, bạn sẽ cần phải biết cách để chỉnh sửa các file themes WordPress của mình. Nếu bạn chưa thực hiện điều này trước đây bao giờ, thì trước tiên hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sao chép và dán code trong WordPress.

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào trang LinkedIn Share Plugin. Bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của websites và kiểu nút mà bạn muốn sử dụng.

Bạn có thể để trống phần URL vì nút share có thể tự động lấy URL trang mà người dùng muốn share.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào “Get Code” để sao chép code chèn nút share LinkedIn.

Bây giờ chúng ta đã nhận được code nút share chính thức của LinkedIn. Công việc tiếp theo là thêm đoạn code này vào bên trong websites WordPress của bạn.

Cách để hiển thị nút share LinkedIn trong bài viết và trang WordPress

Nếu bạn muốn hiển thị nút share LinkedIn trước nội dung bài đăng của mình, thì bạn có thể sử dụng đoạn code sau đây. Bạn sẽ cần phải sao chép và dán code này vào file functions.php của theme mà bạn đang dùng hoặc bạn có thể dùng một plugin dành riêng cho websites (site-specific plugin) để sử dụng nó.

1
2
3
4
5
6
7
8
function wpb_linkedin_share_before($content) {
// Share code you copied from LinkedIn goes here
$sharecode .= '<script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"> lang: en_US</script>
<script type="IN/Share" data-counter="top"></script>';
$newcontent = $sharecode .$content;
return $newcontent;
}
add_filter('the_content', 'wpb_linkedin_share_before');

Sau khi đã chèn đoạn code xong, bạn đừng quên lưu lại các thay đổi. Sau đó, bạn truy cập lại websites của bạn để xem nó hoạt động như thế nào.

Nếu bạn muốn hiển thị nút share sau nội dung bài đăng của bạn, bạn sẽ cần thêm code sau đây.

1
2
3
4
5
6
7
function wpb_linkedin_share_after($content) {
$sharecode .= '<script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"> lang: en_US</script>
<script type="IN/Share" data-counter="top"></script>';
$newcontent = $content . $sharecode;
return $newcontent;
}
add_filter('the_content', 'wpb_linkedin_share_after');

Bạn cũng có thể thêm code nút share LinkedIn mà bạn đã sao chép trước đó vào Widget Custom HTML trong WordPress. Chỉ cần truy cập Appearance » Widgets và thêm widget “Custom HTML” vào sidebars.

Tiếp theo, bạn cần dán đoạn code nút share LinkedIn vào bên trong widget “Custom HTML , sau đó lưu lại thay đổi cài đặt của bạn.

Sau khi lưu thành công, thì bạn có thể truy cập websites để xem cách nút share LinkedIn hiển thị như thế nào.

Chúng tôi hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết cách dễ dàng để thêm nút share chính thức của LinkedIn vào trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem danh sách của chúng tôi về các plugin LinkedIn tốt nhất cho dành cho WordPress.

Nếu thích bài viết này, bạn vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter Facebook.