Cách thêm Shortcodes vào Widget Sidebar WordPress

Bạn có muốn học cách thêm shortcodes vào widget sidebar của WordPress? Shortcodes cho phép bạn thêm các tính năng bổ sung trong nội dung bài viết WordPress và vào các khu vực khác trên trang web. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm shortcodes vào trong sidebar widgets của WordPress .

Shortcodes là gì?

Shortcodes cho phép bạn thêm các chức năng bổ sung như form liên hệ, bảng biểu và các mục khác trong khu vực nội dung WordPress.

Bạn cũng có thể sử dụng Shortcodes trong các Widget của mình để thêm các chức năng bổ sung này vào sidebars và các khu vực khác có dùng widget.

Cách dễ dàng nhất để thêm và sử dụng Shortcodes trong các Sidebar widget của WordPress được hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Cách thêm Shortcodes vào Widget Sidebar WordPress

Phương pháp 1: Thêm Shortcode trong WordPress Sidebar bằng Text Widget

Điều đầu tiên bạn cần làm là vào trong bảng điều khiển Admin, truy cập Appearance » Widgets, sau đó kéo-thả tiện ích Text widget vào sidebar của WordPress.  Sau khi thêm widget mới, bạn chỉ cần dán Shortcodes vào bên trong khu vực text của widget.

Đừng quên bấm vào nút Save để lưu các thiết lập widget .

Bây giờ bạn có thể truy cập trang web và xem cách shortcode hiển thị như thế nào.

Phương pháp 2: Thêm Shortcode trong WordPress bằng Custom HTML Widget

Đôi khi bạn thêm HTML tùy chỉnh cùng với shortcode nhưng chúng không hiển thị tốt trong các text widget. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần thêm shortcode bằng cách sử dụng kèm theo ‘Custom HTML’ widget (widget để dùng HTML tùy chỉnh).

Theo mặc định, shortcodes không được phép chạy trong các ‘Custom HTML’ widget. Để thay đổi điều này, bạn sẽ cần phải thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme hoặc dùng 1 plugin riêng cho web (site-specific plugin) nào đó để chỉnh sửa.

add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );

Sau đó, có thể thêm một ‘Custom HTML’ widget vào sidebar và tiếp tục thêm shortcode vào nó.

Đừng quên bấm Save để lưu cài đặt widget .

Bây giờ bạn có thể thử mở trang web để xem shortcodes có hoạt động tốt hay không.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách dễ dàng thêm shortcode vào các WordPress sidebar widgets. Bạn cũng có thể muốn xem những mẹo cần thiết để sử dụng shortcodes trong WordPress.

Nếu bạn thích bài viết này, thì vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter và Facebook.