Cách thêm trang hồ sơ tác giả vào website WordPress của bạn

Bạn muốn thêm trang hồ sơ tác giả vào website WordPress của mình? Nhiều theme WordPress giới hạn thông tin tác giả trong trang lưu trữ các bài đăng của tác giả đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trang hồ sơ tác giả trên WordPress.

Phương pháp 1: Thêm trang hồ sơ tác giả vào website WordPress bằng plugin WP User Manager

Đây là phương pháp được đề xuất cho mọi người dùng; việc thiết lập đơn giản và cung cấp cho bạn nhiều tính năng hơn.

Việc đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin WP User Manager. Xem từng bước hướng dẫn cách cài đặt một plugin WordPress của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Sau khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang Users » WPUM Settings để thiết lập các cài đặt cho plugin.

Plugin sẽ tự động tạo các trang khác nhau để sử dụng như trang đăng nhập, trang đăng ký người dùng, trang khôi phục mật khẩu, trang tài khoản và trang hồ sơ người dùng.

WP User Manager là một plugin mạnh mẽ đi kèm rất nhiều tùy chọn. Bạn cần xem xét cẩn thận và tắt những tính năng mà bạn không muốn sử dụng.

Tiếp theo, bạn cần nhấn vào thẻ “Profiles” để thiết lập các cài đặt cho trang hồ sơ người dùng.

Tại đây, bạn có thể bật tùy chọn xem trang hồ sơ cho khách truy cập, nghĩa là ai cũng có thể xem được hồ sơ người dùng. Bạn cũng có thể cho phép các thành viên xem hồ sơ của nhau; nếu bạn bỏ tùy chọn này thì chỉ chính người dùng mới có thể xem được trang hồ sơ của họ.

Bạn cũng có thể cho phép người dùng tải lên ảnh đại diện, hiển thị các bài viết gần đây cũng như các bình luận của họ trên trang hồ sơ của mình.

Đừng quên nhấn nút “Save Changes” để lưu các cài đặt của bạn.

Tiếp theo, bạn cần chọn một URL hoặc đường dẫn tĩnh thân thiện với SEO cho các trang hồ sơ tác giả. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách truy cập vào trang Settings » Permalinks và chuyển xuống phần “User profile permalink base” (Đặt đường dẫn tĩnh trang hồ sơ người dùng).

Plugin cho phép bạn sử dụng ID người dùng, tên tài khoản (username), hoặc biệt danh (nickname) cho URL. Cả biệt danh và tên tài khoản đều là những lựa chọn thân thiện với SEO hơn ID người dùng. Nhấn để chọn một trong hai định dạng đó, sau đó nhấn nút “Save Changes” để lưu các cài đặt cho đường dẫn tĩnh.

Trang hồ sơ tác giả của bạn gần như đã sẵn sàng để sử dụng. Bây giờ, chúng ta chỉ cần làm thế nào để người dùng dễ dàng tìm thấy trang hồ sơ của họ trên website của bạn.

Chuyển đến trang Appearance » Widgets và thêm widget [WPUM] Login Form vào một sidebar.

Bây giờ bạn có thể truy cập website của mình để xem trang hồ sơ tác giả hoạt động ra sao. Là người dùng đăng nhập, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản của chính mình trên sidebar widget. Nhấn vào tên tài khoản sẽ chuyển bạn tới trang hồ sơ tác giả của mình.

Sidebar widget sẽ hiển thị một form đăng nhập cho người dùng đang đăng xuất. Nếu bạn cho phép người dùng đăng ký với website của mình, trên form sẽ đồng thời có một liên kết đến trang đăng ký.

Plugin cũng sẽ đổi đường dẫn đến trang tác giả trên website của bạn và trỏ đến trang hồ sơ tác giả thay vì mặc định là trang lưu trữ các bài đăng của tác giả đó.

Thay đổi hình thức trang hồ sơ tác giả

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi về màu sắc hoặc đường viền, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách thêm các file CSS.

Nếu muốn thay đổi cách bố cục và thứ tự các thành phần website, bạn sẽ phải chỉnh sửa template của plugin. WP User Manager hỗ trợ các template tùy biến. Nghĩa là bạn có thể tạo các template riêng của mình bên trong theme hiện tại để plugin sử dụng.

Trước tiên, bạn cần sử dụng một phần mềm FTP để kết nối với website của mình và tới thư mục /wp-content/plugins/wp-user-manager/templates/. Hãy tải tất cả các file trong đó về máy tính của bạn.

Tiếp theo, bạn cần truy cập vào thư mục theme hiện tại của mình và tạo một thư mục mới “wpum“. Sau đó, hãy tải các file bạn đã tải về lên thư mục “wpum“.

Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa các file này để tùy biến hình thức cho trang hồ sơ của mình như cần thiết.

Phương pháp 2: Tạo thủ công một trang hồ sơ tác giả bên trong theme

Phương pháp này buộc bạn phải chỉnh sửa file theme hoặc theme con bạn đang sử dụng. Nếu trước đây bạn chưa từng thực hiện điều này, hãy xem hướng dẫn cách sao chép và dán code trong WordPress của chúng tôi để biết cách thực hiện.

Đầu tiên, bạn cần sử dụng một phần mềm FTP để kết nối với website của mình và tới thư mục /wp-content/themes/your-current-theme/.

Bên trong thư mục theme hiện tại, hãy tạo một file author.php. Sau đó, bạn cần sao chép nội dung file archive.php và dán chúng vào template author.php mới tạo.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa file author.php nếu theme hiện tại của bạn đã có sẵn file đó.

Mục tiêu của bạn là lấy được các thông tin hồ sơ tác giả và sau đó hiển thị chúng. Bạn sẽ phải xác định vị trí bạn muốn bắt đầu chỉnh sửa. Thông thường, bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa tại bất kỳ vị trí nào nằm giữa các dòng get_header()get_sidebar().

<?php
// Set the Current Author Variable $curauth
$curauth = (isset($_GET['author_name'])) ? get_user_by('slug', $author_name) : get_userdata(intval($author));
?>
    
<div class="author-profile-card">
    <h2>About: <?php echo $curauth->nickname; ?></h2>
    <div class="author-photo">
    <?php echo get_avatar( $curauth->user_email , '90 '); ?>
    </div>
    <p><strong>Website:</strong> <a href="<?php echo $curauth->user_url; ?>"><?php echo $curauth->user_url; ?></a><br />
    <strong>Bio:</strong> <?php echo $curauth->user_description; ?></p>
</div>
    
<h2>Posts by <?php echo $curauth->nickname; ?>:</h2>
         <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<h3>
<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link: <?php the_title(); ?>">
<?php the_title(); ?></a>
</h3>
<p class="posted-on">Posted on: <?php the_time('d M Y'); ?></p>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endwhile;
// Previous/next page navigation.
the_posts_pagination();
else: ?>
<p><?php _e('No posts by this author.'); ?></p>
<?php endif; ?>

Đoạn code này sẽ thêm một khung hồ sơ tác giả lên phần đầu trang và hiển thị các bài viết mới đây của tác giả.

Hãy thoải mái tùy chỉnh đoạn code này theo ý bạn. Bạn có thể thêm các trường hồ sơ người dùng khác vào website của mình, các đường dẫn tới hồ sơ Twitter và Facebook của tác giả, hiển thị ảnh đại diện cho bài viết v.v…

Sau đây là một đoạn CSS mẫu đem lại một vẻ ngoài dễ nhìn cho khung hồ sơ tác giả của bạn. Bạn có thể thêm nó vào như một file CSS custom trong theme của bạn và chỉnh sửa sau để phù hợp với màu sắc theme của mình.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
.author-profile-card {
    background: #eee;
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
}
.author-photo {
    float: left;
    text-align: left;
    padding: 5px;
}

Đây là kết quả của đoạn code trên website demo của chúng tôi:

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn học được cách thêm một trang hồ sơ tác giả vào website WordPress của mình. Bạn có thể cũng sẽ muốn xem hướng dẫn từng bước cách SEO trên WordPress dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các video hướng dẫn WordPress. Bạn cũng có thể tìm chúng tôi trên TwitterFacebook để được cập nhật những thông tin mới nhất.