Cách vô hiệu hóa các widget không cần thiết trong WordPress

Bạn muốn tắt các widget không sử dụng trong WordPress? Màn hình widget trong WordPress hiển thị cho bạn tất cả các widget mà bạn có thể thêm vào chủ đề của mình. Vấn đề là nó quá nhiều và làm lộn xộn màn hình và bạn có thể không cần tất cả chúng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách vô hiệu hóa các widget không mong muốn trong WordPress.

Tại sao cần vô hiệu hóa các widget không cần thiết trong WordPress?

Các widget là các khối phần tử mà bạn có thể thêm vào các thanh bên hoặc các khu vực trống của tiện ích WordPress . WordPress đi kèm với một số widget mặc định của riêng nó và các plugin WordPress khác cũng có thể thêm các widget của riêng chúng.

Tất cả các vật dụng này có thể được nhìn thấy trên màn hình Appearance » Widgets . Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng một số các tiện ích này không hữu ích lắm và có thể bạn sẽ không bao giờ sử dụng chúng trên trang web của mình.

Nếu bạn đang sử dụng các plugin và nó cũng thêm các widget của riêng họ, thì màn hình widget sẽ sớm trở thành một mớ lộn xộn, gây khó khăn cho việc định vị các widget mà bạn thực sự muốn sử dụng.

Hãy xem cách dễ dàng dọn sạch màn hình widget bằng cách vô hiệu hóa các widget không cần thiết trong WordPress.

Vô hiệu hóa các widget không cần thiết trong WordPress

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin WP Widget Disable . Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress .

Khi kích hoạt, bạn cần truy cập Appearance » Disable Widgets để định cấu hình cài đặt plugin.

Trang cài đặt được chia thành hai tab. Trước tiên, bạn cần chọn các tiện ích thanh bên mà bạn muốn tắt. Chỉ cần chọn hộp bên cạnh các tiện ích mà bạn không muốn sử dụng và nhấp vào nút lưu thay đổi.

Bây giờ bạn có thể truy cập trang Appearance » Widgets để thấy sự khác biệt. 

WordPress cũng hiển thị một số widget trên trang Bảng điều khiển. Một số plugin và chủ đề cũng có thể thêm các widget của riêng chúng vào bảng điều khiển WordPress của bạn.

Thông thường, bạn có thể dọn sạch màn hình bảng điều khiển bằng cách nhấp vào nút screen options và bỏ chọn các tiện ích mà bạn không muốn xem.

Tuy nhiên khi ấn vào screen options bạn hoặc người khác dùng chung trang web với bạn có thể dễ dàng bật widgets trở lại.

Plugin WP Widget Disable cho phép bạn ẩn dashboard widgets cả trong menu screen options.

Bạn truy cập vào  Appearance » Disable Widgets » Dashboard Widgets.

Chọn các tiện ích bạn muốn ẩn khỏi màn hình bảng điều khiển và lưu.

Bạn có thể quay lại trang Dashboard và xem thành quả của mình.

Bạn sẽ nhận thấy rằng các widget bạn đã chọn để loại bỏ không còn hiển thị trên bảng điều khiển hoặc bên trong menu tùy chọn màn hình. Bạn cũng có thể tạo custom WordPress dashboard widgets của riêng mình để hiển thị trên bảng điều khiển.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách vô hiệu hóa các widget không mong muốn trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn của chúng tôi về cách ẩn các mục không cần thiết khỏi khu vực quản trị WordPress .