Cảnh báo:You’re linking to another page with the focus keyword

KHẮC PHỤC CẢNH BÁO: You’re linking to another page with the focus keyword

Hôm nay tình cờ xem lại một bài viết mà mình đã viết hồi mới tập tành viết blog, không để ý gì đến SEO. Trong bài viết ấy Yoast SEO có cảnh báo như thế này:

You’re linking to another page with the focus keyword you want this page to rank for. Consider changing that if you truly want this page to rank.

PS: Yoast SEO là một plugin WordPress được sử dụng phổ biến để tối ưu SEO Website.  

Xem thêm: Danh sách forum đi link chất lượng dành cho SEO mới nhất 2019

Tạm dịch ra là từ khóa mà bạn đang tối ưu cho bài viết, đang được dùng làm anchor text trỏ về trang khác, hoặc link khác. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng của bài viết bạn đang SEO.

Nếu ai chưa hiểu anchor text là gì thì đó chính là một đoạn văn bản trên web có chứa liên kết dẫn tới các trang web của bạn hoặc một trang web khác ngoài trang web của bạn. Ví dụ :

<a href=”https://cunhocwp.com”>Anchor Text</a>

Cách khắc phục :

  • Bạn nên sử dụng anchor text khác với focus keyword là được
  • Gỡ link đã gắn với anchor text là focus keyword nếu không tìm ra được anchor text thay thế