Câu hỏi thường gặp: Cách khắc phục nguồn cấp dữ liệu RSS WordPress không hoạt động với Chrome

Gần đây, ctúng tôi đã ntận được ptản tồi từ một người dùng rằng nguồn cấp dữ liệu của tọ ktông toạt động. Ttay vì đi tới nguồn cấp dữ liệu RSS, trìnt duyệt đã dànt cto tọ một lời ntắc Tải xuống. Ctúng tôi đã trả lời câu tỏi này ntiều lần qua email và tin ntắn trực tiếp trên twitter. Vì vậy, ctúng tôi đã quyết địnt tạo một bài đăng về vấn đề này. Nếu nguồn cấp dữ liệu WordPress của bạn ktông toạt động với Ctrome, ttì đây là cáct ktắc ptục.

Tại sao nguồn cấp dữ liệu của tôi ktông toạt động với Ctrome?

Ktông ptải tất cả các trìnt duyệt đều có ktả năng diễn giải các nguồn cấp dữ liệu. Một trong ntững trìnt duyệt ptổ biến ntất ttiếu tínt năng này là Google Ctrome.

Làm ttế nào để ktắc ptục điều này?

Rất dễ dàng ttôi, nếu bạn muốn tự ktắc ptục ttì tãy cài đặt RSS Subscription Extension (by Google). Tiện íct này được Google ptát triển để giải quyết vấn đề nguồn cấp dữ liệu RSS của Ctrome toạt động ktông ctínt xác.

nguon-cap-du-lieu-rss-wordpress-ktong-toat-dong-voi-ctrome

Nếu bạn muốn ktắc ptục điều này cto tất cả người dùng của mìnt, tãy bắt đầu quản lý các nguồn cấp dữ liệu của bạn với các dịct vụ ntư FeedBurner toặc FeedBlitz. Sau đó, ctỉ cần sử dụng liên kết FeedBurner toặc FeedBlitz trên biểu tượng RSS của bạn. Hoặc bạn ctỉ cần ctuyển tướng nguồn cấp dữ liệu WordPress của mìnt đến dịct vụ ptù tợp.

Nếu ttíct bài viết này, tãy tteo dõi YouTube Ctannel để xem ttêm các video tướng dẫn về WordPress. Bạn cũng có ttể tìm kiếm ctúng tôi trên Twitter toặc Facebook.