Domain là gì ? Trỏ domain về hosting như thế nào

1. DOMAIN LÀ GÌ  ?

       Domain hay còn gọi là tên miền, là một địa chỉ định danh dẫn tới website của bạn, có tác dụng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 123.45.67.89 trên internet thành một “Domain Name” có dạng là abc.com. Ở đây IP sẽ là địa chỉ hosting nơi website bạn đặt. 

Cấu trúc tên miền: tên miền bao gồm nhiều thành phần gọi là nhãn, ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.). Các nhãn này không được rỗng, chứa các ký tự a-z, chữ số 0-9 và dấu gạch ngang (-). 

Update: hiện nay đã có các tên miền tiếng Việt, chứa các ký tự tiếng việt, ví dụ : cùnghọcwp.vn

Những tiêu chí chọn tên miền:

  • Ngắn gọn, dễ nhớ: điều này là cần thiết, vì càng ngắn gọn thì người sử dụng càng dễ nhớ
  • Nên sử dụng các ký tự a-z, hạn chế sử dụng các con số 0-9 và đặc biệt là dấu gạch ngang. Mặc dù những ký tự này được phép tuy nhiên nó lại dễ gây bất tiện khi người dùng nhập địa chỉ domain trên trình duyệt
  • Nên sử dụng thương hiệu để làm tên miền hoặc tên miền có từ khóa chính cần SEO 

Bây giờ thì các bạn đã biết Domain là gì rồi phải không nào .

Xem thêm: Các website đăng ký tên miền miễn phí tốt nhất 2019

 2. TRỎ DOMAIN VỀ HOSTING NHƯ THẾ NÀO ?

      Trước hết các bạn cần phải biết được thông tin Domain Nameserver (DNS) của host mình đã đăng ký. Thông tin này thường được cung cấp trong email do nhà cung cấp host gửi cho bạn khi đăng ký hoàn tất.

Bạn cũng có thể tìm thấy nó trong trang Control Panel của host. Sau đó bạn lấy thông tin này, đăng nhập vào phần quản trị của tên miền, điền vào phần NAMESERVERS>Custom DNS

Thông thường Domain Nameserver sẽ có dạng ns1.abc.com và ns2.abc.com. Sau đó bạn vào phần quản lý tên miền và thay thế DNS của tên miền bằng các DNS của host, song song đó tên miền này cũng phải được khai báo trong host