Hướng dẫn cách hiển thị Custom Fields trong WordPress

Bạn muốn hiển thị custom field bên ngoài loop(vòng lặp) trong WordPress? Thông thường, các trường custom field được hiển thị bên trong vòng lặp của WordPress cùng với nội dung bài đăng và metadata khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách hiển thị các trường custom field bên ngoài vòng lặp trong WordPress.

Trường Custom Fields trong WordPress là gì

Các trường Custom Fields cho phép bạn thêm metadata bổ sung vào bài đăng WordPress của mình và được hiển thị cùng với nội dung bài đăng của bạn.

Bạn có thể thêm các trường custom field bằng cách kích hoạt metabox trong Screen Options. Bạn cũng có thể tạo metabox custom trong WordPress để cung cấp cho các trường tùy chỉnh cho giao diện người dùng tốt hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về việc sử dụng các trường custom field WordPress.

Khi các trường custom field này được thêm metadata vào bài đăng, các trường có thể dễ dàng được hiển thị bên trong vòng lặp WordPress cùng với nội dung bài đăng khác. Tuy nhiên, đôi khi nó lại hiển thị bên ngoài vòng lặp. Ví dụ, trong widget sidebar. Khi đó sẽ xảy ra một chút khó khăn ngoài mong muốn.

Vậy hãy xem cách nào để hiển thị các trường custom field bên ngoài vòng lặp trong WordPress trong bài dưới đây.

Hiển thị Custom Fields Data bên ngoài vòng lặp trong WordPress

Thay vì hiển thị meta data các trường custom field bên ngoài vòng lặp, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng nhiều vòng lặp trong các theme WordPress mà không ảnh hưởng đến vòng lặp chính.

Việc này yêu cầu bạn thêm đoạn code dưới vào các fiel theme WordPress của bạn. Nếu đã từng làm điều này trước đây, bạn có thể tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách sao chép và dán code trong WordPress.

Bạn cần phải thêm đoạn code sau vào file theme nơi bạn muốn hiển thị dữ liệu trường custom field trong WordPress.

123456 <?phpglobal $wp_query;$postid = $wp_query->post->ID;echo get_post_meta($postid, 'Your-Custom-Field', true);wp_reset_query();?>

Đoạn mã này tải lên global variable $ wp_query để lấy ID bài đăng. Sau đó, nó sử dụng hàm get_post_meta () để tìm nạp và xuất dữ liệu trường custom field của bạn.

Đừng quên thay đổi Your-Custom-Field với trường custom field thực của bạn.

Bạn có thể tùy biến đoạn code để phù hợp với các yêu cầu của bạn. Cũng có thể sử dụng các đối số query khác để tìm nạp và hiển thị custom field data cho các bài đăng và trang khác nhau.

Hãy lấy một ví dụ cụ thể. Cái này sử dụng class WP_Query, tốt hơn và linh hoạt hơn để sử dụng nhiều vòng lặp trong file theme WordPress của bạn.

Chỉ cần thêm đoạn code này vào theme của bạn hoặc child theme nơi bạn muốn hiển thị trường custom field.

12345678910111213141516171819202122232425 $args = array ( // Post or Page ID'p' => 231,); // The Query$the_query = new WP_Query( $args ); // The Loopif ( $the_query->have_posts() ) { while ( $the_query->have_posts() ) {$the_query->the_post();echo get_post_meta( get_the_ID(), 'Mood', true);}  /* Restore original Post Data */wp_reset_postdata(); } else { echo 'Nothing found'; }

Và đừng quên thay thế Mood bằng tên trường custom field và ID bài đăng của bạn bằng id bài đăng hoặc trang của riêng bạn.

Trên là tất cả những cách mà chúng tôi hướng dẫn bạn.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách hiển thị các trường custom field bên ngoài vòng lặp trong WordPress. Bạn có thể tham khảo bảng cheat theme WordPress dành cho người mới bắt đầu.

Nếu thích bài viết này, vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem thêm các video hướng dẫn. Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook.