Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu làm quen với cấu trúc giao diện WordPress

Sau bài viết kèm infographic của chúng tôi về cách WordPress hoạt động bên trong như thế nào, một số người dùng đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục viết một bài viết chỉ ra cách vận hành bên trong của một theme WordPress.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích hệ thống cấu trúc giao diện của WordPress với kiến thức dành cho người mới bắt đầu. Bảng giới thiệu tóm tắt này cực kỳ hữu ích khi bạn cần tùy chỉnh một template hoặc tạo ra một theme WordPress tùy chỉnh .

Tại sao cần phải tìm hiểu về cấu trúc theme WordPress?

Tất cả các theme WordPress hiện đại đều bao gồm các template, stylesheets, javascript và các hình ảnh. Các file  này cùng nhau kiểm soát website của bạn và chúng có vai trò chính quyết định website hiển thị như thế nào đối với người dùng.

Nội dung có liên quan: 9 điều bạn cần phải biết khi chọn theme WordPress hoàn hảo cho website.

WordPress có một hệ thống cấu trúc template được quy định theo tiêu chuẩn. Có nghĩa là các template có các tên file được quy định rõ ràng, và chúng sẽ ảnh hưởng đến từng khu vực cụ thể trên website của bạn. Nó cũng cho bạn biết tên của template sẽ sử dụng cho một mục cụ thể trên website.

Hầu hết các theme WordPress hiện đại đều đi kèm với các template có khả năng hiển thị danh mục, ngày tháng, archives, bài đăng đơn, trang tùy chỉnh và các phần khác. Với vai trò là một người dùng, bạn cũng có thể tạo ra nhiều template khác bằng cách tạo ra các theme con .

Do đó, chúng ta phải hiểu rõ về cách vận hành đằng sau của cấu trúc giao diện WordPress để có thể tạo ra các theme & template khác phù hợp hơn với mục đích cá nhân của mình.

Hiểu cấu trúc template của WordPress một cách trực quan

WordPress là một khuôn mẫu cực kỳ dễ hiểu và các tên của template đều có một ý nghĩa cụ thể . Bảng tóm tắt trực quan bên dưới giải thích các file template nào được sử dụng để hiển thị các loại trang khác nhau trên website WordPress.

Dưới đây là bảng phân tích chi tiết các file template để bạn có thể chỉnh sửa cho từng trang khác nhau trên một website WordPress điển hình.

Những file template nào được trang chủ (Front Page) sử dụng ?

Cơ bản thì WordPress sẽ hiển thị các bài đăng blog ngay trên trang chủ của website. Bạn cũng có thể sử dụng một trang chủ tùy chỉnh (custom home page – còn gọi là front page) bằng cách truy cập & cài đặt trong trang Settings » Reading tại khu vực quản trị của WordPres..

1. front-page.php – Nếu bạn đang sử dụng một trang front page dạng tĩnh, thì WordPress trước tiên sẽ tìm file template này và sử dụng nó để hiển thị trang front page cho website.

2. home.php – Nếu bạn đang sử dụng front page dạng tĩnh và bạn không có file template tên là front-page.php trong theme của mình, thì WordPress sẽ tìm file template có tên là home.php và nó cũng được sử dụng để hiển thị các bài đăng blog mặc định trên trang chủ.

3. index.php – Nếu các file front-page.php hoặc home.php không tồn tại, thì WordPress sẽ quay lại và sử dụng file template có tên là index.php để hiển thị trang chủ. Template này là template dự phòng được mặc định sử dụng để hiển thị bất kỳ trang nào trong WordPress.

Những file template nào được Single Post (bài viết) sử dụng?

WordPress sẽ tìm kiếm và sử dụng các file này để hiển thị một bài đăng (single post) trên website của bạn.

1. single-{post-type}-{slug}.php -WordPress sử dụng file template này để sửa đổi hiển thị của một bài đăng cụ thể sử dụng bất kỳ post type (loại bài đăng) nào. Ví dụ: nếu loại bài đăng là ‘review‘ và slug của bài viết là acme-phone thì WordPress sẽ tìm file có dạng là single-review-acme-phone.php.

2. single-{post-type}.php – WordPress sau đó sẽ kiểm tra xem có template nào để hiển thị loại bài đăng cụ thể này không. Ví dụ: nếu loại bài đăng là review, thì WordPress sẽ tìm kiếm file tên là single-review.php.

3. single.php – WordPress sau đó sẽ tìm kiếm file có tên dạng là single.php.

4. singular.php – Template này là một dự phòng khác để hiển thị một trang đơn nào đó từ bất kỳ loại bài đăng nào có trên website.

5. index.php – Cuối cùng, như đã đề cập ở trên, WordPress sẽ sử dụng index.php để hiển thị cho bài đăng nếu không tìm ra file template nào để sử dụng cho nó.

Những file template được sử dụng bởi Single Page (Trang)?

Các trang WordPress là một trong những loại bài đăng mặc định. Chúng cho phép bạn tạo ra các trang tĩnh trong website thay vì sử dụng các bài đăng. Xem hướng dẫn của chúng tôi về sự khác biệt giữa các bài viết và các trang.

1. Custom Page Template: Đây là template trang được gán cho trang. Xem cách tạo template trang tùy chỉnh trong WordPress tại bài viết này.

2. page-{slug}.php – Nếu slug của trang có tên là contact-us, thì WordPress sẽ tìm cách sử dụng  filepage-contact-us.php.

3. page- {id}.php – Nếu ID trang là 17, thì WordPress sẽ tìm file template có tên là page-17.php.

4. page.php – File template này được sử dụng để hiển thị tất cả các trang tĩnh của website.

5. singular.php – File template này là một dự phòng được mặc định sử dụng cho tất cả các loại bài đăng.

6. index.php – File template được mặc định dự phòng để hiển thị tất cả các loại trang.

Những file template được Category Archive sử dụng?

WordPress sử dụng các file này để hiển thị các trang liên quan đến danh mục (category) trong WordPress.

1. category-{slug}.php – File template này được sử dụng để hiển thị các trang lưu trữ danh mục (category archive) cho một danh mục cụ thể. Ví dụ: nếu slug của danh mục là reviews, thì WordPress sẽ tìm file template có tên là category-reviews.php.

2. category-{id}.php – WordPress sau đó tìm kiếm một template có ID của danh mục. Ví dụ: nếu ID của danh mục là 17, thì WordPress sẽ tìm kiếm file template có tên là category-17.php.

3. category.php – Đây là file template mặc định dùng để hiển thị tất cả các category archive trong WordPress.

4. archive.php – Đây là template mặc định được WordPress sử dụng để hiển thị bất kỳ trang archive nào trên website.

5. index.php – Template dự phòng mặc định.

Những file template được sử dụng bởi Tag Archive?

WordPress sử dụng các file này để hiển thị các trang tag archive (trang lưu trữ thẻ).

1. tag-{slug}.php – Nếu slug của thẻ là fruits, WordPress sẽ tìm kiếm file template tag-fruits.php.

2. tag- {id} .php – Nếu ID của thẻ là 17, WordPress sẽ tìm kiếm file template có tên là tag-17.php.

3. tag.php – Đây là file template mặc định được sử dụng cho các trang tag archive.

4. archive.php – Đây là file template mặc định cho bất kỳ trang archive nào có trên website.

5. index.php – Đây là file template dự phòng mặc định.

Những file template nào được sử dụng bởi Custom Taxonomy Archives?

WordPress sử dụng 2 nguyên tắc phân loại có tên là Danh Mục (Category) và Thẻ (Tag). Người dùng cũng có thể tạo các các dạng phân loại tùy chỉnh theo mục đích cá nhân. Dưới đây là cách mà WordPress tìm kiếm các file template để sử dụng chúng hiển thị các trang phân loại tùy chỉnh cho website WordPress.

1. taxonomy-{taxonomy}-{term} .php – Nếu bạn có một phân loại tùy chỉnh được gọi là “genre” và có một thuật ngữ ‘thriller’, thì WordPress sẽ tìm kiếm taxonomy-genre-thriller.php.

2. taxonomy-{taxonomy}.php – Nếu phân loại là genre, WordPress sẽ tìm kiếm file tên là taxonomy-genre.php.

3. taxonomy.php – Đây là file template mặc định để hiển thị bất kỳ trang lưu trữ phân loại tùy chỉnh nào.

4. archive.php – Đây là file template dự phòng mặc định cho tất cả các trang lưu trữ (archive) trong WordPress.

5. index.php – Đây là file template dự phòng mặc định trong WordPress.

Những file template được sử dụng bởi các loại bài đăng tùy chỉnh – Custom Post Type?

Dưới đây là cách WordPress tìm kiếm các file template để hiển thị trang lưu trữ loại bài đăng tùy chỉnh.

1. archive-{post_type}.php – Nếu bạn có loại bài đăng tùy chỉnh trong mục review, WordPress sẽ tìm kiếm file template có tên là archive-review.php.

2. archive.php – Đây là file template mặc định để hiển thị tất cả các trang lưu trữ trong WordPress.

3. index.php – Đây là file template dự phòng mặc định trong WordPress.

Những file template nào được sử dụng để hiển thị trang Author Archive – lưu trữ tác giả?

WordPress sẽ tạo các trang lưu trữ cho mỗi tác giả trên website WordPress của bạn. Đây là cách nó tìm kiếm các file template cho các trang lưu trữ tác giả.

1. author-{nicename}.php – Nếu tên của tác giả là matt, WordPress sẽ tìm kiếm file template có tên là  author-matt.php.

2. author-{id}.php – Nếu ID người dùng của tác giả là 6, thì WordPress sẽ tìm kiếm file template có tên là author-6.php.

3. author.php – Đây là template mặc định được sử dụng để hiển thị các trang lưu trữ của tác giả trong WordPress.

4. archive.php – Đây là template mặc định để hiển thị tất cả các trang lưu trữ trong WordPress.

5. index.php – Đây là template dự phòng mặc định trong WordPress.

Những file template nào được sử dụng để hiển thị trang lưu trữ dựa trên ngày?

WordPress cũng hiển thị các bài đăng của bạn trên các trang lưu trữ dựa theo ngày trong nhiều tháng và năm. Đây là cách nó tìm kiếm các template cho các trang này.

1. date.php – Đây là file template mặc định cho trang lưu trữ dựa trên ngày.

2. archive.php – Đây là file template mặc định được sử dụng để hiển thị tất cả các trang lưu trữ trong WordPress.

3. index.php – Đây là file template dự phòng mặc định trong WordPress.

Những file template nào được sử dụng để hiển thị các trang tìm kiếm?

1. search.php – Trang mặc định được sử dụng để hiển thị kết quả tìm kiếm trong WordPress.

2. searchform.php – Đây là file template được dùng để hiển thị form tìm kiếm trong WordPress.

3. index.php – Đây là file template dự phòng mặc định trong WordPress.

Những file template nào được sử dụng để hiển thị các trang thông báo lỗi 404?

Trang thông báo lỗi 404 được hiển thị khi WordPress không thể tìm thấy được nội dung yêu cầu. Xem hướng dẫn của chúng tôi về cách cải thiện template trang 404 của bạn .

1. 404.php – Đây là file template mặc định để hiển thị trang thông báo lỗi 404 trong WordPress.

2. index.php – Đây là file template dự phòng mặc định trong WordPress.

Những file template nào được sử dụng để hiển thị các trang đính kèm?

1. MIME_type.php – Mime_type là từ viết tắt của loại file. Ví dụ: image.php, video.php, application.php.

2. attachment.php – Đây là file template mặc định để hiển thị các trang đính kèm.

3. single-attachment.php – Đây là file template dùng để hiển thị một file đính kèm.

4. single.php – Đây là file template mặc định để hiển thị các loại bài đăng đơn.

5. index.php – Đây là file template dự phòng mặc định trong WordPress.

Những file template nào được sử dụng để các trang nhúng?

Kể từ phiên bản WordPress 4.5 , bạn có thể sử dụng các template để hiển thị một bài đăng được nhúng vào WordPress.

1. embed-{post-type}-{post_format}.php – WordPress sẽ tìm loại bài đăng và template định dạng của bài đăng trước tiên. Ví dụ: nếu loại bài đăng là review bằng video, thì WordPress sẽ tìm kiếm file có tên là embed-review-video.php.

2. embed- {post-type} .php – Nếu loại bài đăng là review, WordPress sẽ tìm kiếm file template có tên là embed-review.php.

3. embed.php – Đây là file template dự phòng mặc định cho tất cả các trang nhúng.

Chúng tôi hy vọng qua bài hướng dẫn này thì bạn đã tìm hiểu rõ về cấu trúc của template WordPress. Bạn cũng có thể xem bài viết của chúng tôi về danh sách các trình tạo trang WordPress theo hình thức kéo và thả tốt nhất.

Nếu bạn thích bài viết này, thì vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên TwitterFacebook.