Hướng dẫn hiển thị nội dung mô tả danh mục – Category Description trên WordPress

Bạn có muốn hiển thị các mô tả danh mục trên trang web WordPress của bạn? Danh mục cho phép bạn dễ dàng sắp xếp nội dung trên trang web của bạn. Chúng cũng giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung và tốt cho việc SEO. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng hiển thị các mô tả danh mục trong WordPress.

Thêm mô tả danh mục trong WordPress

WordPress đi kèm với hai phân loại tích hợp được gọi là  category và tag(danh mục và thẻ). Những phân loại này cho phép bạn dễ dàng sắp xếp nội dung của bạn vào các chủ đề khác nhau.

Khi được sử dụng một cách chính xác, các category và tag này cũng có thể rất hữu ích trong việc cải thiện SEO WordPress của bạn.

WordPress cho phép bạn thêm mô tả – Description cho các phân loại của bạn. Tuy nhiên, nhiều bạn lại không để ý khi viết bài và tận dụng tính năng này.

Đây là cách dễ dàng thêm mô tả vào danh mục của bạn.

Vào Posts » Categories. Nếu bạn đang tạo một danh mục mới, thì bạn chỉ cần nhập tên và mô tả danh mục ở đây và sau đó nhấp vào ‘Add new category’.

Nếu bạn muốn thêm mô tả descriptions vào một danh mục hiện có, thì bạn cần nhấp vào liên kết ‘Edit’ bên dưới danh mục đó.

Điều này sẽ đưa bạn đến màn hình chỉnh sửa danh mục nơi bạn có thể thêm mô tả cho danh mục của mình.

Đừng quên nhấn vào nút ‘Update’ để lưu các thay đổi của bạn nhé.

Lặp lại quy trình để thêm mô tả cho tất cả các danh mục của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng cùng một phương pháp để thêm mô tả cho các thẻ.

Hiển thị Category Descriptions trong Archive Page

Hầu hết các themes WordPress đều tự động hiển thị Category Descriptions trên Archive Page. 

Tuy nhiên, nếu mẫu themes giao diện của bạn không hiển thị mô tả danh mục trên các trang lưu trữ thì bạn sẽ cần phải chỉnh sửa các file themes.

Kết nối FTP đến website của bạn và sau đó truy cập /wp-content/themes/your-current-theme/ folder.

Bây giờ bạn mở file va sửa category.php. Nếu themes của bạn không có file categories.php, thì bạn cần chỉnh sửa file archive.php

Sao chép và dán đoạn code sau vào nơi bạn muốn hiển thị Category Descriptions:

<?php the_archive_description( '<div class="taxonomy-description">', '</div>' ); ?>
Code language: HTML, XML (xml)

Bây giờ bạn có thể lưu các thay đổi của mình và tải tệp lên trang web của bạn.

Sau đó, bạn có thể truy cập trang lưu trữ danh mục trên trang web của mình để xem mô tả description hoạt động.

Hiển thịCategory Description trong WordPress Theme

Nếu bạn muốn hiển thị mô tả danh mục trong các phần khác của trang web của mình, thì bạn cũng có thể sử dụng template tag category_description:

<?php echo category_description(3); ?>
Code language: HTML, XML (xml)

Đừng quên thay 3 bằng ID category của riêng bạn.

Nếu bạn muốn hiển thị mô tả danh mục trong một bài đăng, thì bạn có thể sử dụng đoạn code này

$catID = get_the_category(); echo category_description( $catID[0] );
Code language: PHP (php)

Đoạn code này chỉ đơn giản là nhận tất cả các danh mục cho bài đăng hiện tại và sau đó xuất mô tả danh mục của danh mục đầu tiên.

Nếu bạn muốn liệt kê tất cả các danh mục WordPress của bạn với một mô tả ở định dạng danh sách, thì bạn có thể thêm đoạn code này vào file theme functions.php của bạn.

function wpb_catlist_desc() { $string = '<ul>'; $catlist = get_terms( 'category' ); if ( ! empty( $catlist ) ) { foreach ( $catlist as $key => $item ) { $string .= '<li>'. $item->name . '<br />'; $string .= '<em>'. $item->description . '</em> </li>'; } } $string .= '</ul>'; return $string; } add_shortcode('wpb_categories', 'wpb_catlist_desc');
Code language: PHP (php)

Mã này tạo một  shortcode hiển thị tất cả các danh mục của bạn và mô tả của chúng trong một danh sách đơn giản.

Bây giờ bạn có thể sử dụng [wpb_categories]trong bài viết và trang của mình. Để sử dụng đoạn shortcode này bên trong một text widget, bạn sẽ cần kích hoạt mã ngắn cho các widget này.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách thêm và hiển thị các mô tả danh mục trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem danh sách các category hacks và plugin được mong chờ nhất trong WordPress.