Hướng dẫn sửa lỗi “Are You Sure You Want to Do This?” trong WordPress

Thi thoảng, bạn có thể gặp phải một lỗi WordPress như lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu hoặc lỗi bộ nhớ quá tải. Những lỗi này có phần hữu ích vì bạn có thể biết chính xác nguyên nhân gây ra vấn đề.

Mặt khác, cũng có những lỗi không có ích chút nào như “Are you sure you want to do this?”.

Có quá nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến lỗi này. Đây là lý do tại sao WordPress không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào để giúp bạn khắc phục vấn đề

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm và khắc phục lỗi “Are you sure you want to do this?” trong WordPress.

Nguyên nhân gây ra lỗi “Are you sure you want to do this?”

‘Are you sure you want to do this?’ là lỗi thường xảy ra khi xác minh nonce không thành công và các ứng cử viên có khả năng gây ra lỗi này là các plugin và theme không sử dụng tính năng này đúng cách.

Nonces là các khóa duy nhất có thêm lớp bảo mật để bảo vệ URL, biểu mẫu và các cuộc gọi ajax của WordPress khỏi bị lạm dụng. Công cụ này đảm bảo các tệp lệnh có nguồn gốc từ trang web của bạn chứ không phải nguồn bên ngoài như tin tặc đang cố gắng truy cập vào trang web của bạn.

Sửa lỗi “Are Your Sure You Want to Do This?” 

Thông thường, lỗi này là do plugin hoặc theme được cài đặt trên trang web của bạn. Để điều tra plugin hoặc theme nào gây ra sự cố, bạn sẽ cần hủy kích hoạt tất cả các plugin của mình.

Kiểm tra các Plugin

Đầu tiên, bạn cần hủy kích hoạt tất cả các plugin WordPress và đảm bảo rằng WordPress không thể tìm thấy bất kỳ plugin đã cài đặt nào.

Kết nối với tài khoản hosting WordPress của bạn bằng ứng dụng FTP client.

Sau khi kết nối, chuyển đến thư mục wp-content và đổi tên thư mục thành plugins.deactivated.

Sau đó, bạn cần quay lại trang plugin trong khu vực quản trị WordPress của mình. Bạn sẽ thấy một thông báo cho tất cả các plugin hiện đã bị vô hiệu hóa.

Bây giờ tất cả các plugin của bạn đã được gỡ cài đặt và hủy kích hoạt đúng cách, bạn có thể thử tái tạo lỗi.

Nếu lỗi không xuất hiện trở lại có nghĩa là một trong các plugin trong website của bạn đã gây ra sự cố. Để tìm ra plugin nào gây ra sự cố, hãy quay lại ứng dụng FTP client và đổi tên thư mục plugins.deaceacated trở lại thành plugins.

Sau đó, hãy truy cập trang plugin trong khu vực quản trị WordPress và kích hoạt từng plugin một. Bạn cần cố gắng tái gây lỗi sau khi kích hoạt từng plugin cho đến khi bạn tìm thấy plugin gây ra sự cố.

Đây có vẻ như là một nhiệm vụ tốn thời gian nhưng là phương pháp đơn giản nhất dành cho người mới bắt đầu để tìm một plugin WordPress gây lỗi.

Kiểm tra các Theme

Nếu các plugin không gây ra sự cố này nguyên nhân gây ra lỗi ‘Are you sure you want to do this?’ có thể là do các theme của bạn.

Bạn có thể tìm theme gây ra vấn đề này bằng cách lặp lại quy trình tương tự bạn đã làm với các plugin. Trước tiên, bạn cần kết nối với trang web của mình bằng ứng dụng FTP client và tải xuống theme đang hoạt động về máy tính để sao lưu.

Sau khi sao lưu theme, bạn có thể xóa theme đó khỏi máy chủ web.

Bây giờ hãy truy cập Appearance » Themes trong khu vực quản trị WordPress, bạn sẽ thấy một thông báo như sau: ‘The active theme is broken. Reverting to the default theme’.

WordPress sẽ bắt đầu sử dụng theme mặc định như Twenty Seventeen cho trang web của bạn.

Nếu bạn không thể tái tạo lỗi sau khi theme mặc định được kích hoạt thì có nghĩ là theme của bạn đã gây ra lỗi ‘Are you sure you want to do this?’.

Không thể tìm ra nguyên nhân gây lỗi

Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng để thực hiện lỗi này sau khi tắt và kích hoạt lại các plugin và theme của mình.

Nếu bạn phát hiện ra rằng không có plugin hoặc theme nào trên trang web của bạn gây ra vấn đề này thì có thể thực hiện một vài bước bổ sung.

Về cơ bản, các bước này sẽ thay thế tất cả các tệp tin WordPress cốt lõi bằng các bản sao mới được tải xuống.

Đầu tiên, bạn cần tạo một bản sao lưu WordPress hoàn chỉnh cho trang web.. Bước này rất quan trọng vì bản sao lưu sẽ giúp bạn dễ dàng khôi phục trang web của mình trong trường hợp có sự cố.

Tiếp theo, kết nối với trang web của bạn bằng ứng dụng FTP client và tải xuống tệp tin ‘wp-config.php. Tệp tin này chứa các cài đặt cơ sở dữ liệu WordPress mà bạn sẽ cần sau này.

Sau đó, xóa tất cả các tệp tin WordPress khỏi máy chủ ngoại trừ thư mục wp-content và tất cả nội dung của thư mục này.

Sau đó, bạn cần tải xuống một bản sao mới của WordPress. Bạn có thể tải xuống từ trang web WordPress.org dưới dạng tệp zip.

Giải nén tệp zip trên máy tính của bạn và tải các tệp tin trong thư mục ‘wordpress’ đến máy chủ web của bạn bằng FTP.

Sau khi hoàn thành, đổi tên tệp tin wp-config-sample.php thành wp-config.php.

Bây giờ, bạn cần chỉnh sửa tệp wp-config mới để nhập thông tin bảng và cơ sở dữ liệu WordPress. Bạn có thể xem tệp wp-config.php cũ mà bạn đã tải xuống trước đó để nhập tất cả thông tin.

Hãy xem bài viết của chúng tôi về cách chỉnh sửa tệp wp-config.php trong WordPress để được hướng dẫn chi tiết.

Bạn cần thêm tất cả các phần ngoại trừ ‘Authentication Unique Keys and Salts’. Xóa tất cả các dòng bắt đầu bằng define trong phần này.

 1. /**#@+
 2.  * Authentication Unique Keys and Salts.
 3. *
 4. * Change these to different unique phrases!
 5. * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 6. * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 7. *
 8. * @since 2.6.0
 9. */
 10. define('AUTH_KEY',         '`+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1`/Lz-GmAQL{4fB');
 11. define('SECURE_AUTH_KEY''/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a');
 12. define('LOGGED_IN_KEY',    'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');
 13. define('NONCE_KEY',        ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');
 14. define('AUTH_SALT',        'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #[email protected]#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?');
 15. define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg');
 16. define('LOGGED_IN_SALT',   'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/');
 17. define('NONCE_SALT',       'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

Bây giờ, lưu và tải tệp wp-config.php trở lại trang web.

Bay giờ, bạn đã làm mới thành công cài đặt WordPress của mình. Bạn có thể tiếp tục và thực hiện lại lỗi trên trang web của mình.

Mẹo cơ bản để khắc phục sự cố WordPress

Chúng tôi hiểu rằng việc khắc phục các sự cố như vậy đôi khi có thể gây khó chịu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn xử lý sự cố WordPress tiện dụng giúp bạn tìm và khắc phục các sự cố WordPress như một chuyên gia.

WordPress được sử dụng bởi hàng triệu người. Bất kể bạn gặp phải vấn đề gì, có khả năng hàng ngàn người khác đã phải đối mặt với vấn đề đó trước bạn và đã khắc phục thành công.

Bạn có thể tìm ra giải pháp bằng cách nhập lỗi vào ô tìm kiếm của Google. Để có kết quả hữu ích hơn, hãy thêm cunghocwp.com vào cuối cụm từ tìm kiếm của bạn để tìm hướng dẫn khắc phục sự cố.

Bạn cũng có thể đánh dấu hướng dẫn của chúng tôi về các lỗi phổ biến của WordPress và cách khắc phục.

Chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục lỗi “Are You Sure You Want to Do This” trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn bảo mật WordPress hoàn chỉnh của chúng tôi để bảo vệ trang web của bạn khỏi bị hack và các phần mềm độc hại.

Nếu thích bài viết này, hãy theo dõi YouTube Channel để xem thêm các video hướng dẫn về WordPress. Bạn cũng có thể tìm kiếm chúng tôi trên Twitter hoặc Facebook.