Hướng dẫn sửa lỗi Syntax Error trong WordPress

sửa Syntax Error

Điều đầu tiên mà bạn cần làm là nhìn vào hướng dẫn cho người mới để dán các đoạn code từ web đến WordPress. Bài viết này liệt kê vài lỗi thường gặp nhất gây nên bởi các người dùng mới khi dán code vào các WordPress templates. Syntax Error thường bị gây ra bởi một lỗi nhỏ nhưng nghiêm trọng trong cú pháp code của bạn. Một dấu phẩy bị thiếu, hoặc một dấu ngoặc nhọn bị thừa ra có thể phá hỏng hoàn toàn một script.

Gần đây bạn có dán một đoạn code từ web hay không? Cập nhật wordpress? Có khả năng là bạn biết chính xác nơi nào để tìm ra lỗi.

Sửa Syntax Error sử dụng FTP

Để sửa Syntax Error bạn cần phải chỉnh sửa code mà gây nên lỗi này. Bạn có thể rời bỏ nó đi hoặc sửa Syntax Error. Thường thì các người dùng mới có thể hoảng hốt bởi vì lỗi này dẫn đến toàn bộ trang của bạn trở nên không thể truy cập được nữa. Nếu bạn đã dán code sử dụng bảng điểu khiển WordPress của mình trong phần Appearance, Editor thì bạn sẽ bị khóa bên ngoài. Vậy làm thế nào bạn chỉnh sửa được code này? Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về việc bị khóa ngoài WordPress admin. Cách duy nhất để khắc phục điều này là truy cập vào file mà bạn đã chỉnh sửa lần cuối cùng sử dụng FTP (Làm thế nào để sử dụng FTP).

Sau khi cài đặt chương trình FTP, kết nối nó đến website của bạn và đi đến file giao diện mà cần phải chỉnh sửa trong trường hợp bạn quên file nào mà mình cần phải chỉnh sửa, hãy nhìn vào code bị lỗi. Lỗi này sẽ cho bạn biết chính xác file nào và dòng nào mà bạn cần chỉnh sửa.

Bạn có thể hoặc là rời đi code mà bạn thêm vào cuối cùng hoặc viết code với cú pháp chính xác. Một khi bạn đã hoàn thành việc rời đi/chỉnh sửa code này, hãy lưu lại file và tải nó lên lại vào máy chủ của bạn. Đi tới trang WordPress của mình và làm mới lại trang, và trang của bạn sẽ lại hoạt động.

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn sửa được sửa Syntax Error trong WordPress. Xin hãy để lại các câu hỏi và phản hồi của bạn trong phần bình luận.