Hướng dẫn sửa lỗi “The Link You Followed Has Expired” trên WordPress

Bạn đang tải hình ảnh, giao diện, plugin nhưng đột ngột gặp lỗi màn hình trắng xóa và hiện lên lỗi ‘The link you followed has expired’ (Liên kết bạn theo dõi đã hết hạn).

Lỗi này không đưa ra nhiều manh mối về nguyên nhân của nó, đó là lí do tại sao nhiều người gặp khó khăn khi giải quyết lỗi này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn khắc phục lỗi ‘the link you have followed has expired’ trên WordPress một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng sẽ nói về những nguyên nhân gây ra lỗi này và làm thế nào để tránh nó trong tương lai.

Nguyên nhân gây ra lỗi “The Link You Have Followed Has Expired”

Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố tải lên một theme hoặc một plugin cho trang web của bạn từ khu vực quản trị WordPress.

Các công ty cung cấp dịch vụ hosting có một cài đặt kiểm soát kích thước của file upload từ khu vực quản trị WordPress. Họ cũng có một cài đặt ngăn các tập lệnh chạy quá lâu.

Bạn có thể thấy giới hạn kích thước file được upload bằng cách truy cập Media » Add New.

Những giới hạn này giúp trang web của bạn an toàn hơn và cải thiện hiệu suất tổng thể của máy chủ lưu trữ web

Nếu các cài đặt này quá thấp hoặc bạn đang cố tải lên một file lớn hơn dung lượng tối đa thì bạn sẽ gặp các lỗi như lỗi memory exhausted (hết bộ nhớ) hoặc maximum execution time exceeded (lỗi vượt quá thời gian thực hiện tối đa).

Tuy nhiên, nếu bạn đang cố tải lên một chủ đề hoặc plugin WordPress thì sẽ gặp phải lỗi ‘The link you followed has expired’.

Sửa lỗi ‘The Link You Have Followed Has Expired’ 

Cách khắc phục lỗi ‘The link you followed has expired’ nhanh nhất là tăng kích thước file upload, bộ nhớ PHP và thời gian thực thi cho trang web của bạn.

Cách 1. Tăng giới hạn file functions.php

Phương pháp này dễ thực hiện nhưng có một nhược điểm. Trang web của bạn sẽ trở lại giới hạn cũ nếu bạn thay đổi theme WordPress. Nếu bạn muốn thay đổi theme thì hãy thử một trong hai phương pháp được liệt kê dưới đây.

Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme WordPress.

  1. @ini_set( 'upload_max_size' , '120M' );
  2. @ini_set( 'post_max_size', '120M');
  3. @ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Bạn có thể tăng các giá trị trong upload_max_size và post_max_size để lớn hơn file bạn đang cố upload.

Bạn cũng cần tăng max_execution_time đến thời gian bạn nghĩ rằng sẽ cần cho tệp để tải lên. Nếu không chắc chắn thì hãy thử nhân đôi giá trị này.

Cách 2. Tăng giới hạn file .htaccess

Nếu bạn không muốn thêm đoạn code vào file chức năng theme thì bạn có thể thử phương thức .htaccess.

Đối với phương thức này, bạn cần chỉnh sửa file .htaccess bằng ứng dụng FTP client hoặc ứng dụng trình quản lý file cPanel.

Kết nối trang web của bạn bằng cách sử dụng FTP và chỉnh sửa file .htaccess.

Bạn cần thêm đoạn code sau vào cuối file .htaccess.

  1. php_value upload_max_filesize 128M
  2. php_value post_max_size 128M
  3. php_value max_execution_time 300
  4. php_value max_input_time 300

Đừng quên lưu các thay đổi và upload file trở lại trang web của bạn.

Cách 3. Tăng giới hạn file php.ini 

php.ini là file cấu hình được PHP và WordPress sử dụng. Bạn cần kết nối với trang web WordPress bằng FTP client và tìm file php.ini trong folder gốc của trang web.

Hầu hết người dùng đều có một tài khoản hosting được chia sẻ nên họ có thể không tìm thấy nó trong folder gốc của trang web. Trong trường hợp đó, bạn cần tạo một file php.ini bằng trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad và upload lên trang web của bạn.

Bạn cần thêm đoạn code sau vào file php.ini.

  1. upload_max_filesize = 128M
  2. post_max_size = 128M
  3. max_execution_time = 300

Đừng quên lưu các thay đổi và upload file trở lại trang web của bạn.

Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của mình và upload theme hoặc file plugin. Lỗi sẽ không xảy ra và bạn sẽ upload file thành công.

Nếu vẫn không thành công thì hãy tăng giới hạn file phù hợp với kích thước file bạn đang cố tải lên.

Chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục được lỗi ‘The link you followed has expired’ trên WordPress. Bạn cũng có thể muốn đánh dấu hướng dẫn của chúng tôi về cách khắc phục các lỗi WordPress phổ biến nhất. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian bằng cách nhanh chóng tìm ra cách khắc phục sự cố WordPress.

Nếu thích bài viết này, hãy theo dõi YouTube Channel để xem thêm các video về WordPress. Bạn cũng có thể tìm kiếm chúng tôi trên Twitter hoặc Facebook.