Hướng dẫn tăng kích thước File tối đa khi upload trên WordPress

Bạn có muốn tăng kích thước file tối đa khi upload trên WordPress ? Đôi lúc, giới hạn kích thước file thấp khi upload có thể không cho bạn bạn tải lên file như ý muốn qua media upload hoặc install plugin và themes. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng tăng kích thước file tối đa khi upload trên WordPress.

Lưu ý: Đây là một hướng dẫn phổ quát. Nếu website hoạt động với một số shared hosts, bạn sẽ phải yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ hosting của mình để được hỗ trợ. Chúng tôi sử dụng HostGator trong bài viết này.

Video hướng dẫn

Nếu bạn không hiểu, vui lòng hãy đọc bên dưới và thao tác từng bước một nhé!

Làm cách nào để kiểm tra giới hạn kích thước file tối đa khi upload của bạn trên WordPress?

WordPress sẽ tự động hiển thị giới hạn kích thước file khi bạn đang upload hình ảnh hoặc media.. Để kiểm tra, bạn chỉ cần truy cập Media » Add New và bạn sẽ thấy giới hạn kích thước file ở dưới dòng Maximum File Upload Size.

1: Theme Functions File

Có những trường hợp chúng tôi đã thấy rằng chỉ bằng cách thêm đoạn code sau vào theme của functions.php file, bạn có thể tăng kích thước file khi upload

1 @ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
2 @ini_set( 'post_max_size', '64M');
3 @ini_set( 'max_execution_time', '300' );

2. Tạo hoặc chỉnh sửa PHP.INI file

Đối với phương pháp này, bạn sẽ cần truy cập vào thư mục gốc WordPress site của mình bằng cách sử dụng ứng dụng FTP hoặc File Manager trong hosting account’s cPanel dashboard của bạn.

Trong hầu hết các trường hợp nếu bạn đang ở trên shared host thì bạn sẽ không thấy file php.ini trong thư mục của mình. Nếu bạn không thấy file này thì hãy tạo một file có tên php.ini và upload lên trong thư mục gốc. Trong file đó thêm code sau đây:

1 upload_max_filesize = 64M
2 post_max_size = 64M
3 max_execution_time = 300

Phương pháp này đã được phản hồi hiệu quả cho nhiều người dùng. Hãy nhớ nếu 64 không hoạt động, sau đó thử 10MB (đôi lúc hiệu quả).

3. Phương pháp htaccess

Một số người đã thử sử dụng phương thức .htaccess . Trong đó, bằng cách sửa đổi file .htaccess trong thư mục gốc, bạn có thể tăng kích thước file tối đa khi upload trên WordPress. Chỉnh sửa file .htaccess trong thư mục gốc của trang web WordPress của bạn và thêm code sau đây:

1 php_value upload_max_filesize 64M
2 php_value post_max_size 64M
3 php_value max_execution_time 300
4 php_value max_input_time 300

Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng: nếu bạn đang dùng gói shared hosting thì những kỹ thuật này có thể không phù hợp. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ web hosting để tăng giới hạn cho bạn.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tăng kích thước file tối đa khi upload trên WordPress. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy làm theo các bước trong hướng dẫn khắc phục sự cố WordPress của chúng tôi để khắc phục sự cố.

Nếu bạn thích bài viết này, thì vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem video hướng dẫn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter và Facebook .