Hướng dẫn thêm checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress

Với bản 4.9.6, WordPress đã giới thiệu một số chức năng để tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của liên minh châu Âu (Luật GDPR). Việc thực hiện này mang lại ý kiến phản đối nhiều hơn là đồng tình trong cộng đồng người dùng. Trong các bình luận, giờ đây bạn có thể kích hoạt checkbox để lưu tên, e-mail và trang web của người bình luận để sử dụng cho các bình luận sau này bằng việc lưu trữ nó trong cookie trình duyệt. Bây giờ, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một checkbox như thế để phù hợp với quy định GDPR này.

Tại sao phải thêm checkbox lưu thông tin này vào trong WordPress?

Như đã nói ở trên, một luật mới của Liên minh châu Âu có tên GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung) đã có hiệu lực. Mục đích của luật này là cung cấp cho công dân EU quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ và thay đổi cách tiếp cận dữ liệu cá nhân của các tổ chức trên toàn thế giới.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn về việc tuân thủ các quy định của WordPress và GDPR (Lưu ý câu trả lời bằng tiếng Anh).

Để đáp lại quy định trên, trong phiên bản 4.9.6 mới nhất WordPress đã bổ sung checkbox này. Nếu chưa cập nhật, bạn cần cập nhật ngay lên phiên bản WordPress mới nhất.

Khi người dùng để lại nhận xét trên trang web của bạn, tên, địa chỉ email và thông tin trang web của họ được lưu trữ trong cookie trình duyệt. Cookie này cho phép WordPress tự động điền thông tin của người dùng vào mẫu nhận xét trong lần truy cập tiếp theo của họ.

Với WordPress 4.9.6, biểu mẫu nhận xét mặc định của WordPress sẽ hiển thị checkbox xem người dùng có đồng ý lưu các thông tin này hay không. Tất cả các giao diện WordPress sử dụng mẫu nhận xét mặc định của WordPress sẽ tự động hiển thị hộp kiểm này.

Nếu trang web của bạn đang hiển thị checkbox này thì bạn không cần phải đọc thêm. Tuy nhiên nếu bạn không nhìn thấy checkbox này thì có thể thực hiện theo cách dưới đây để thêm tính năng này vào Website của bạn.

Thêm checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress

Trước tiên, bạn cần đảm bảo phiên bản của giao diện cũng như phiên bản WordPress bạn đang sử dụng là mới nhất. Chỉ cần truy cập Dashboard » Updates  để kiểm tra xem có cập nhật nào hay không.

Nếu một bản cập nhật có sẵn cho giao diện hiện tại hoặc cho WordPress, thì hãy cài đặt nó. Tiếp theo, hãy kiểm tra mẫu nhận xét của trang web xem đã có checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress hay chưa.

Còn nếu tất cả đều là phiên bản mới nhất, thì rất có thể giao diện bạn đang sử dụng đang cung cấp một khung nhận xét riêng thay vì sử dụng khung nhận xét mặc định của WordPress.

Bạn có thể yêu cầu tác giả của giao diện thêm vào tính năng này bằng cách  gửi một ticket (yêu cầu) cho đội ngũ hỗ trợ. Hoặc bạn cũng có thể tự thêm vào dựa trên kiến thức của mình.

Có hai phương pháp bạn có thể thêm checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cả hai phương pháp và bạn có thể thử phương pháp phù hợp với mình.

Cả hai cách đều yêu cầu bạn thêm mã vào các file của giao diện WordPress. Nếu bạn chưa từng làm điều này trước đây, thì hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sao chép và dán mã trong WordPress.

Cách 1: Thêm checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress

Cách này được khuyến nghị vì nó giúp bảo vệ bố cục sẵn có của bạn, hạn chế tối đa việc hư hỏng hay vỡ bố cục giao diện.

Trước tiên, bạn sẽ cần tìm mã được sử dụng để thay thế cho biểu mẫu nhận xét mặc định của WordPress. Thông thường, bạn có thể tìm thấy nó trong tệp comments.php hoặc functions.php trong thư mục giao diện của bạn.

Bạn cần tìm kiếm đoạn mã 'comment_form_default_fields' bằng bộ lọc xem chúng hiện tại đang nằm tại đâu. 

Sau khi tìm kiếm, bạn có thể thấy đoạn mã hiển thị cho biểu mẫu nhận xét như sau:

$comments_args = array(
      // change the title of send button 
      'label_submit'=> esc_html(__('Post Comments','themename')),
      // change the title of the reply section
      'title_reply'=> esc_html(__('Leave a Comment','themename')),
      // redefine your own textarea (the comment body)
      'comment_field' => ' 
      <div class="form-group"><div class="input-field"><textarea class="materialize-textarea" type="text" rows="10" id="textarea1" name="comment" aria-required="true"></textarea></div></div>',
 
      'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', array(
        'author' =>'' .
         '<div><div class="input-field">' .
         '<input class="validate" id="name" name="author" placeholder="'. esc_attr(__('Name','themename')) .'" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) .
         '" size="30"' . $aria_req . ' /></div></div>',
 
        'email' =>'' .
         '<div><div class="input-field">' .
         '<input class="validate" id="email" name="email" placeholder="'. esc_attr(__('Email','themename')) .'" type="email" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) .
         '" size="30"' . $aria_req . ' /></div></div>',
 
        'url' =>'' .
         '<div class="form-group">'.
         '<div><div class="input-field"><input class="validate" placeholder="'. esc_attr(__('Website','themename')) .'" id="url" name="url" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) .
         '" size="30" /></div></div>',
        )
      ),
    );
 
  comment_form($comments_args);  ?> 

Trong mã này, đoạn code comment_form_default_fieldsđược sử dụng để sửa đổi các trường tác giả, email và URL. Trong đó có các mảng lưu trữ định dạng để hiển thị từng trường

'fieldname' => 'HTML code to display the field', 
'anotherfield' => 'HTML code to display the field', 

Để thêm checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress. Đây là những gì chúng ta sẽ thay thế cho đoạn mặc định

$comments_args = array(
      // change the title of send button 
      'label_submit'=> esc_html(__('Post Comments','themename')),
      // change the title of the reply section
      'title_reply'=> esc_html(__('Leave a Comment','themename')),
      // redefine your own textarea (the comment body)
      'comment_field' => ' 
      <div class="form-group"><div class="input-field"><textarea class="materialize-textarea" type="text" rows="10" id="textarea1" name="comment" aria-required="true"></textarea></div></div>',
 
      'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', array(
        'author' =>'' .
         '<div><div class="input-field">' .
         '<input class="validate" id="name" name="author" placeholder="'. esc_attr(__('Name','themename')) .'" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) .
         '" size="30"' . $aria_req . ' /></div></div>',
 
        'email' =>'' .
         '<div><div class="input-field">' .
         '<input class="validate" id="email" name="email" placeholder="'. esc_attr(__('Email','themename')) .'" type="email" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) .
         '" size="30"' . $aria_req . ' /></div></div>',
 
        'url' =>'' .
         '<div class="form-group">'.
         '<div><div class="input-field"><input class="validate" placeholder="'. esc_attr(__('Website','themename')) .'" id="url" name="url" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) .
         '" size="30" /></div></div>',
 
// Now we will add our new privacy checkbox optin
 
        'cookies' => '<p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes"' . $consent . ' />' .
                       '<label for="wp-comment-cookies-consent">' . __( 'Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.' ) . '</label></p>',
        )
      ),
    );
 
  comment_form($comments_args);  ?> 

Cách 2: Thay thế mẫu nhận xét của giao diện bằng mẫu nhận xét mặc định của WordPress

Cách này đơn giản là xóa bỏ mẫu nhận xét của giao diện hiện tại và thay chúng bằng mẫu mặc định. Điều này sẽ cần bạn tùy chỉnh lại CSS để làm đẹp mẫu nhận xét của mình.

Mở file comments.php và tìm dòng comment_form(). Trong các kết quả, bạn có thể tìm thấy đoạn code trông giống như thế này

<?php comment_form( custom_comment_form_function() ); ?>

Bây giờ bạn chỉ cần xóa chúng đi và thay thế bởi dòng sau

<?php comment_form(); ?>

Đừng quên lưu các thay đổi của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress.

Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách thêm checkbox lưu thông tin người gửi khi bình luận trong WordPress. Bạn cũng có thể tham khảo qua về cách thêm nhận xét trong bài đăng trên blog WordPress của bạn.

Nếu thích bài viết này, vui lòng đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để xem thêm các video hướng dẫn. Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook để cập nhật các thông tin mới nhất từ cunghocwp.com