Khắc phục lỗi Internal Server Error tronng WordPress

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi “Internal Server Error”, dưới đây là một số cách khắc phục lỗi đó

  • Trường hợp thường gặp nhất đó chính là file .htaccess bị lỗi. Đăng nhập vào hosting với quyền root bằng FTP và đổi tên file .htaccess hiện tại thành một tên khác. Mục đích của việc này giúp bạn có thể dễ dàng khôi phục nội dung file .htaccess cũ nếu trường hợp phát sinh thêm nhiều lỗi không thể khắc phục được. Sau đó thử tải lại trang web wordpress của bạn xem điều gì xảy ra. Nếu trang web của bạn đã chạy được thì đừng quên truy cập vào Settings > Permalinks và reset lại Permalinks . Khi đó WordPress sẽ tạo mới một file .htaccess cho bạn.
  • Thử tắt lần lượt tất cả plugin của bạn xem có sự cố hay không. Nếu bạn không thể truy cập vào trang admin của wordpress thì hay truy cập bằng hosting hoặc FTP và đổi tên thư mục plugin. trong đường dẫn domain/wp-content/plugins. Khi đó các plugin của bạn sẽ được hỷ kích hoạt.
  • Chuyển theme wordpress hiện tại bạn đang sử dụng sang theme mặc định ( ví dụ Twenty Seventeen ) để loại trừ mọi vấn đề phát nguồn từ theme.
  • Tăng giới hạn PHP Memory limit ở trong file php.ini
  • Thử đè 2 thư mục wp-admin và wp-includes còn nguyên bản từ wordpress.