Khắc phục lỗi Maintenance sau khi Upgrade phiên bản WordPress mới

Lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance. Please check back in a minute phát sinh khi bạn đang nâng cấp phiên bản wordpress và gặp sự cố.

Trong quá trình cập nhật phiên bản mới, website wordpress của bạn sẽ tự động sinh ra một file .maintenance . Khi cập nhật xong có thể một số tập tin backup được gỡ bỏ không đúng cách. Việc đơn giản để xóa file .maintenance đi bằng cách:

  • Đăng nhập vào hosting bằng FTP hoặc hosting panel
  • Xóa file .maintenance đang nằm ở cùng thư mục với website wordpress của bạn.