Khắc phục lỗi Permalinks 404 và không tải được hình ảnh

Nếu bạn gặp lỗi Permalinks 404 và màn hình trắng khi upload ảnh. Có thể mod_rewrite  như không được mặc định bật trong Apache. mod_rewrite là một tiện ích mở rộng của phần mềm Apache Web Server, cho phép rewriting lại URL ngắn gọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+