Mẹo sử dụng Ping list hiệu quả để tăng tốc độ index google

Ping List của WordPress rất hữu ích để mở rộng phạm vi tiếp cận bài viết mới của bạn tới các công cụ tìm kiếm. Khi bạn đăng hoặc sửa đổi một bài viết, WordPress sẽ gửi ping đến tất cả các Ping services được liệt kê trong mục Update Services. Vì vậy, ping services có thể biết được những bài viết mới của bạn và gửi lên các công cụ tìm kiếm để bài viết của bạn được index nhanh hơn.

Bạn có thể tham khảo >>Để bài viết sớm hiển thị trên công cụ tìm kiếm

SỬ DỤNG PING LIST TĂNG TỐC ĐỘ INDEX

Bây giờ theo mặc định WordPress sẽ thông báo cho tất cả các Ping services chính nhưng chúng ta có thể mở rộng giới hạn bằng cách thêm Ping services thủ công. Bạn vào Settings>Writing>Update Services và dán vào danh sách Ping services mình liệt kê dưới đây. Nhấn Save Changes sau khi hoàn thành

Đây là danh sách Ping services dành cho WordPress.

http://rpc.icerocket.com:10080/

http://blogsearch.google.com/ping/RPC2

http://1470.net/api/ping

http://api.feedster.com/ping

http://api.moreover.com/RPC2

http://api.moreover.com/ping

http://api.my.yahoo.com/RPC2

http://api.my.yahoo.com/rss/ping

http://bblog.com/ping.php

http://bitacoras.net/ping

http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC

http://blogdb.jp/xmlrpc

http://blogmatcher.com/u.php

http://bulkfeeds.net/rpc

http://coreblog.org/ping/

http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt

http://www.lasermemory.com/lsrpc/

http://ping.amagle.com/

http://ping.bitacoras.com

http://ping.blo.gs/

http://ping.bloggers.jp/rpc/

http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc

http://ping.blogmura.jp/rpc/

http://ping.exblog.jp/xmlrpc

http://ping.feedburner.com

http://ping.myblog.jp

http://ping.rootblog.com/rpc.php

http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php

http://ping.weblogalot.com/rpc.php

http://ping.weblogs.se/

http://pingoat.com/goat/RPC2

http://rcs.datashed.net/RPC2/

http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2

http://rpc.blogrolling.com/pinger/

http://rpc.icerocket.com:10080/

http://rpc.newsgator.com/

http://rpc.pingomatic.com

http://rpc.technorati.com/rpc/ping

http://rpc.weblogs.com/RPC2

http://topicexchange.com/RPC2

http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php

http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b

http://www.bitacoles.net/ping.php

http://www.blogdigger.com/RPC2

http://www.blogoole.com/ping/

http://www.blogoon.net/ping/

http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates

http://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1

http://www.blogshares.com/rpc.php

http://www.blogsnow.com/ping

http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi

http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php

http://www.newsisfree.com/RPCCloud

http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php

http://www.popdex.com/addsite.php

http://www.snipsnap.org/RPC2

http://www.weblogues.com/RPC/

http://xmlrpc.blogg.de

http://xping.pubsub.com/ping/

http://rpc.copygator.com/ping/

Ngoài danh sách này bạn có thể sử dụng danh sách do WordPress.Org gợi ý tại đây